Намалени са средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост. Заводът за батерии отпада

България получи положителна оценка от Европейската комисия за промени в бюджетните линии на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост. С промените се отразява намаленото безвъзмездно финансиране от Европейския съюз и намаляване на риска от загуба на средства поради физическа невъзможност на изпълнение в периода на допустимост до август 2026 г.

Редовното правителство започна работата по този процес от юли 2023 г., успя да наваксва забавянето и ще го приключи в предвидения срок до края на тази година.

Промените включват значително намаляване на финансирането на проекта за закупуване на системи за съхранение на електрическа енергия, както и забавени през последната една година инфраструктурни проекти в областта на железопътния транспорт, управлението на водите и биоразнообразието, държавната администрация и здравеопазването. Шест инвестиции отпадат от Националния план за възстановяване и устойчивост, като се оценяват възможностите за тяхното финансиране от други източници, включително съответните оперативни програми, които имат срок на допустимост до 2029 г.

plan

Такава актуализация се налага, защото през 2022 г. Европейската комисия преизчисли алокацията на България с малко под 10%  – от 6 268 706 000 евро на 5 688 778 600 евро, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. Това съответно се отразява пропорционално и на сумите, които България ще получи в своите искания за плащания. Това е хоризонтален подход към всички държави членки (като за 24 от 27 беше намалено финансирането) и се отнася до отчитането на финалните данни за представянето на националните икономики в кризата от ковид, а не до предоговаряне или предаване на нов план или до идентифицирани финансови корекции или нередности.

Настоящата процедура е в рамките на чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 и не допуска промени в реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост, а само по бюджетни линии. Европейската комисия информира и че не е допустимо на този етап увеличение на бюджетни линии, въпреки заявените такива намерения от българска страна. България продължава работата по предоговарянето на Националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с обективни обстоятелства по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2021/241 и в съответствие с решенията на Народното събрание.

Предстои Съветът на Европейския съюз да разгледа одобрения от Европейската комисия план и се очаква той да бъде официално приет на следващата среща на министрите на финансите от Европейския съюз.

С цел прозрачност, предложенията на България за актуализиране на бюджетни линии бяха публикувани на адрес nextgeneration.bg при тяхното подаване към Европейската комисия.

Инвестиция

Финансиране по ПВУ

Актуализирано финансиране

Намаление

C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“

366 493 000 лв.

321 470 454 лв.

45 022 546 лв.

C3.I2: 2.2а „Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на ВЕИ с местно съхранение (МИР)

200 000 000 лв.

120 000 000 лв.

80 000 000 лв.

C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“

1 807 159 233 лв.

1 722 159 233 лв.

85 000 000 лв.

C4.I5 "Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз"

68 454 050 лв.

64 297 911 лв.

4 156 139 лв.

C4.I8: Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)

1 562 815 000 лв.

1 154 550 000 лв.

408 265 000

C5.I2: Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт

62 479 000 лв.

0 лв.

62 479 000 лв.

 

C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство

437 382 916 лв.

432 790 925 лв.

4 591 991 лв.

C7.I3 „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“

101 664 000 лв.

0 лв.

101 664 000 лв.

C8.I3. „Цифровизация в железопътния транспорт и ERTMS“

205 860 000 лв.

0 лв.

205 860 000 лв.

C8.I4 „Интермодален терминал в Русе“

44 157 000 лв.

0 лв.

44 157 000 лв.

C9.I2 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“

112 571 000 лв.

0 лв.

112 571 000 лв.

C10.I5 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“

1 615 651 лв.

0 лв.

1 615 651 лв. 

C10.I9 „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни“

123 700 000 лв.

61 850 000 лв.

61 850 000 лв.

C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“

349 128 000 лв.

191 684 581 лв.

157 443 419 лв.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg