Над 200 студенти на Тракийския университет получиха награди

Над 200 възпитаници на Тракийския университет бяха отличени с грамоти на официална церемония като изявени студенти. Те бяха номинирани в няколко категории: пълни отличници; с отличен успех; за научноизследователска дейност; за активност по програма „Еразъм+“ и за високи спортни постижения. Събитието беше открито с приветствие от ректора проф. Добри Ярков:

DSC 4145

„Искам да имате самочувствие, че учите в Тракийския университет – университет, който надкрачи границите на България и на Европа, а имиджът му вече е на желан и уважаван партньор в целия свят. Това се дължи на вас, а ние сме вашият двигател. Аз съм изключително удовлетворен, че виждам тази зала пълна с млади и успели хора – това ме кара да работя още по-активно за просперитета на Тракийския университет. Нашите основи стълба са – престиж, просперитет, партньорство. Желая Ви да бъдете здрави, веселете се, празнувайте, и продължавайте да учите и да надграждате, защото вие сте бъдещите лидери на България.“

Проф. Ярков връчи лично грамотите на 23-мата пълни отличници, които са представители на специалностите „Ветеринарна медицина“, „Медицина“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, „Начална училищна педагогика с чужд език“, „Бизнесикономика“, „Софтуерно инженерство“, „Технология на храните“, „Протезист, ортезист и ортопедист“.

82-ма студенти бяха наградени за отличен успех от заместник-ректора по учебна и информационна дейност проф. Нели Грозева.

Доц. Дарина Заимова – заместник-ректор по научната и международна дейност награди с грамоти близо 100 студенти в категориите Научноизследователска дейност и Проявена активност по програма „Еразъм+“ през академичната 2022 – 2023 година и издигане престижа на Тракийски университет. В категорията Научноизследователска дейност имаше и 3 колективни награди:

  • Колективна награда за студенти от специалност „Лекарски асистент“, Медицински факултет – за участие в организационния комитет и представяне в Първа Национална конференция на лекарските асистенти в България 19 и 20 октомври 2023 г. в гр. Стара Загора и Участие в проект за научен форум НФ 1 /2023 на тема: „ Първа Национална конференция на лекарските асистенти в България и кръгла маса с мото “С отговорност за бъдещето на професията Лекарски асистент„“;
  • Колективна награда за принос в научните изследвания и устойчиво научно развитие в Стопански факултет на Тракийски университет чрез организиране на и участие в Седма Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“, която се проведе на 23-24 Юни 2023 г.;
  • Колективна награда за създаване на студентска структура „Бизнес клуб към Стопански факултет на Тракийски университет“ и организиране на поредица от събития и публични лекции с участието на изявени гост-лектори.

Главният секретар доц. Неделина Костадинова връчи грамотите на спортната гордост на университета – млади хора, прославили България на международната сцена на спорта.

Много от наградените студенти в различните категории пожелаха да вземат думата и да благодарят на своите преподаватели и вдъхновители в университета. Всеки от тях разказа своята лична история за плахостта при прекрачване на прага на висшето и за увереността, до която са стигнали. Младите хора, с гордост заявиха, че и за миг не са съжалили за избора си за висше учебно заведение.

Интересен факт е, че сред отличените студенти бяха и четири двойки майки и дъщери, които са възпитаници на филиал Хасково и Факултет по техника и технологии.

А най-пъстрата част от празничния ден бяха студентите – всички те бяха от различни краища на България и света, някои от чуждестранните студенти бяха от англоезичните програми за обучение, а други вече са научили българския.

Студентите на Тракийския университет са от различни етноси и религии и всички заедно са част от сърцето на голямото академично семейство на висшето училище.

DSC 4461 

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема