Търговците са длъжни да осигурят алтернативи на пластмасовите чаши и кутии за храна

От началото на 2024 г. търговците, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки и готови ястия, имат задължението да ги предлагат на потребителите срещу 10 стотинки за чаша и 25 стотинки за кутия. Те трябва да осигурят алтернативни възможности като съдове и чаши за многократна употреба и продукти, изработени от други материали – хартиени, алуминиеви, бамбукови, стъклени съдове.

Цената на пластмасовите чаши и кутии за еднократна употреба се увеличава с 5 стотинки в сравнение с предходната година. Това задължение е в сила за търговски обекти, ресторанти и заведения за бързо хранене.

Трябва да се знае също, че към настоящия момент законодателството в областта на храните не позволява носенето на собствени съдове на мястото на продажбата.

plastic cups

Това изискване влиза в сила от началото 2023 г. според Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Наредбата предвижда цената на използваните пластмасови чашки и кутии за храна поетапно да се увеличава през следващите години до 2027 г. Пластмасовите консумативи ще са на пазара до изчерпването им. Краен срок за тотална забрана не е предвиден, тъй като за някои продукти тя ще е неприложима. Целта на законодателството е да бъде намалено потреблението във възможно най-голяма степен.

В допълнение, в търговските обекти задължително трябва да бъдат поставени на видно място информационни табели за необходимостта от намаляване употребата на пластмасови продукти, за вредното им въздействие върху околната среда, както и за алтернативните възможности, които се предлагат в търговския обект. Хората могат да изискват такава информация на мястото на продажбата, за да бъдат насочени към алтернативни и достъпни продукти за многократна употреба.

За потребителите е важно да знаят също, че цената за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва в касовия бон отделно от цената на съответната храна и напитка, и те могат да изискват от търговците да спазват това свое задължение.

Броят на бизнес операторите, от които се очаква да предприемат действия за ограничаване потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, не може да бъде определен еднозначно, тъй като не всички ресторанти или питейни заведения използват еднократни продукти. Според Националния туристически регистър общият брой на заведенията за бързо обслужване, в които със сигурност се използват продуктите в обхвата на наредбата, е над 4700.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg