Казанлък и Павел баня получават средства за екологичен транспорт

15 предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 98,4 млн. лв. ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средства ще получат всички общини, кандидатствали в партньорство с други общини и с оператори на обществена услуга за превоз на пътници.

Това стана ясно след като приключи оценката на подадените предложения по процедурата „Екологосъобразна мобилност“. Почти 28 млн. лв. е собственият принос на общините. Той ще бъде инвестиран в част от дейностите, заложени в предложенията. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, включително ще бъдат изградени почти 30 км велоалеи.

balloon

Допустимите за финансиране дейности включват доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението.

Изпълнението на проектите ще допринесе за постигане на основните цели на процедурата, които са свързани с подкрепа за устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи, създаване на обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс; реализиране на ефективна свързаност между градските и селските райони.

Условия за изпълнение на одобрените инвестиции – Приложение Е2 към Насоките за кандидатстване, както и проект на Договор за финансиране по процедурата – Приложение Е1, са достъпни на страницата на МРРБ: Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ | МРРБ (mrrb.bg), както и в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ). В Информационната система може да бъде намерено и Ръководството за работа с ИСУН 2020 по ПВУ. Указанията за Електронно отчитане по ПВУ в ИСУН 2020 са достъпни на следния интернет адрес: https://www.youtube.com/watch?v=w5gXAjejmpg.

Проектите, които получават финансиране, са на следните общини:

 • Община Казанлък, в партньорство с Община Павел Баня,
 • Община Айтос в партньорство с Община Карнобат,
 • Община Асеновград в партньорство с Община Садово,
 • Община Пазарджик в партньорство с Община Пещера,
 • Община Габрово в партньорство с Община Севлиево,  
 • Община Враца в партньорство с Община Монтана,
 • Община Велинград в партньорство с Община Ракитово,  
 • Община Сливен в партньорство с Община Ямбол,
 • Община Ловеч в партньорство с Община Троян,
 • Община Самоков в партньорство с Община Ихтиман,
 • Община Хасково в партньорство с Община Свиленград и Община Харманли,
 • Община град Добрич в партньорство с Община Добричка,
 • Община Петрич в партньорство с Община Сандански и Община Ботевград,
 • Община Шумен в партньорство с Община Търговище,
 • Община Перник в партньорство с Община Брезник.