Деца до 14 години ще пътуват безплатно с градския транспорт на Стара Загора

Деца до 14 години ще пътуват безплатно с градския транспорт на Стара Загора

От 1 февруари 2024 година децата на възраст до 14 години ще ползват градския транспорт в Стара Загора без заплащане. Безплатно ще е пътуването и за всички до 7-годишна възраст в междуселищния транспорт, а ползващите го от 7 до 14 години ще заплащат 50% от стойността на билета. Това е решено, след като Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Живко Тодоров, което в във връзка с Постановление на Министерски съвет от края на месец декември миналата година.

Отстъпката от цената на месечната абонаментна карта за учащи и пенсионери е 50% за градски и междуселищен транспорт. За първи път е прието намаление и за картите на хората с увреждания над 70,99%, то е с 25%. Новите цени имат за цел да бъде насърчено пътуването с абонаментни карти без ограничение на броя на пътуванията, вместо с билети, а предлаганите компенсации са в полза на уязвимите социални групи. Общинският съвет прие цени за карти на електронен носител, с неограничен брой пътувания по централната градска мрежа, от 1 февруари 2024 г., за пътуване на учащите в старозагорски учебни заведения за месец да струва 5 лева, а за три – 15 лева.

Ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на града, с адрес на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител с 80% намаление от стойността на редовната цена на месечната персонализирана абонаментна карта от съответното населено място до Стара Загора и обратно. Общинският съвет прие и цените на превозните документи, касаещи пенсионерите и хората с намалена трудоспособност.

На първото за годината заседание на общинските съветници в Стара Загора решиха да бъде започната процедура за избор на нов управител на общинското дружество „Мересев“ ЕООД. До провеждане на конкурс, временно тази длъжност ще бъде изпълнявана от Мехмед Зейнел.

По време на януарската сесия бяха създадени и временни комисии за изготвяне на дългосрочна стратегия за повишаване на стандартите за детското хранене, както и такава за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

Общинските съветници приеха и годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Стара Загора за 2023 година. От документа става ясно, че за изминалата година сигналите, жалбите и питанията, адресирани до омбудсмана, са били близо 400 броя.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg