Сертифицирани термографски обследвания - ЦИЕС

Сертифицирани термографски обследвания извършва ЦИЕС

Центърът за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора (ЦИЕС) обяви, че разполага със Сертификат за термография от I ниво, който е издаден съгласно стандарта ISO 18346. Това дава на право ЦИЕС да подготвя и подписва официални термографски анализи и доклади за обектите, обследвани с термовизионна камера.

FLIR E54

ЦИЕС ЕООД е една от първите регистрирани в България компании за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сгради – с номера на удостоверенията № 8 за промишлени системи и № 12 за сгради.

Повишаването на енергийната ефективност на сградите е с най-висок приоритет и инфрачервената термография предоставя необходимата информация, чрез която могат да се предприемат необходимите мерки и следователно значително допринася за постигането на тази цел. Обследването с термовизионна камера показва ясно и точно проблемите с изолацията на сградите. Отстраняването им гарантира на собствениците на сгради, че те ще спестят средства от сметки за използваната енергия, като заедно с това подобрят комфорта на хората в сградата.

Центърът за изпитване и европейска използва термокамера FLIR Е54, която предлага разделителната способност и чувствителността, която позволява основно наблюдение на състоянието на сградата, заедно с електрическа и механична инспекция. Термичният детектор е с размери на екрана от 320 × 240 пиксела, измерва точно температури от -20 до 650°C и създава ясни и детайлни изображения.

Друго основно предимство на термографията, извършена от сертифициран термограф е възможността за откриване на неизправности в електрическите уредби (високо и ниско напрежение). Така могат да се видят потенциални опасности и да се гарантира безопасността на хората и имуществото преди да се стигне до инцидент. Констатацията за липсата на проблеми, е важна предпоставка за предотвратяване на повреда на оборудването и нарушаване на работните процеси. Чрез локализиране на зони на прегряване в електрическите уредби, сертифицираният термограф идентифицира потенциални опасности и позволява да се осъществи превенция срещу бъдещи аварии.

Извършените от ЦИЕС термографски обследвания с изготвен доклад могат да послужат и пред застрахователните институции, уточняват от дружеството.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема