Изложение на земеделска техника се проведе във факултета на Тракийски университет в Ямбол

Специализирано изложение на земеделска техника „Бизнес и образование“ се проведе днес във Факултет „Техника и технологии“ на Тракийски университет. Ямболският факултет на старозагорското висше училище събра на демонстрационния форум представители на компании, дистрибутори на водещи световни марки земеделска техника в България. Те представиха пред студенти, ученици и преподаватели последните новости в бранша.

Освен възпитаниците на факултета от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“ и „Организация и управление на транспорта“ в събитието взеха участие студенти от специалност „Аграрно инженерство“ при Аграрен факултет, както и ученици от няколко професионални гимназии с техническа насоченост – Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Никола Вапцаров“, Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“.

„Времето и живота доказаха, че единствено ръка за ръка образованието и бизнесът могат да вървят напред и да отговорят на пазарните потребности. Защото от една страна бизнесът без съмнение се нуждае от добре подготвени висококвалифицирани кадри. От своя страна, образователните институции имат необходимост от актуални учебните програми, за да подготвят мотивирани, знаещи и можещи студенти, които могат да се реализират успешно“ – заяви при откриването на изложението проф. Румен Бинев, заместник-ректор по административно-стопанска дейност.

Освен демонстрация на модерна земеделска техника, в рамките на форума компаниите участници представиха пред бъдещите специалисти най-новите световни тенденции в бранша, както и възможностите за професионална реализация и кариерно развитие. Особен интерес сред всички участници в събитието предизвика и дискусията, по време на която представителите на бизнеса, университета и професионалните гимназии с активното включване на студенти обсъдиха възможностите за обединяване на усилията в посока подобряване практическата подготовка на студенти и ученици.

„Към днешна дата в нашия факултет се обучават близо 700 студенти и докторанти, като почти 200 от тях са тези от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“ и „Организация и управление на транспорта“ – сподели по време на форума проф. Ваня Стойкова, декан на Факултет „Техника и технологии“ – „Осъзнаваме, че нуждата от кадри в областта на земеделската техника е изключително голяма. Ето защо се надяваме чрез нашия форум да помогнем на младите хора да намерят своя професионален път, а фирмите участници – „Агротест“ АД, „Интерагри България“ АД, „Ивана Агро“ ЕООД, „Кубота България“ ЕООД, „Мегатрон“ ЕАД, „Опиком“ ООД и „Рапид КБ“ ЕООД – да открият своите мотивирани и добре подготвени бъдещи кадри.”

Yambol 2

Yambol 1

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема