Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд – обучение

Длъжностното лице по здравословни и безопасни условия на труд извършва дейности и има задължения съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд – обучение

Центърът за компетентност към Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора ще проведе обучение, което е задължително да бъде преминато веднъж на две години от длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси. Длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд преминават това обучение всяка година. Също всяка година през обучението трябва да преминат и служители, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Обучението в Центъра за компетентност на ЦИЕС ще се проведе в две форми – чрез дистанционна платформа и присъствено в учебната зала на центъра в Стара Загора, ул. „Индустриална“ 2, ет. 4.

Лектор е инж. Ралица Стойкова-Велчева – магистър инженер по „Безопасност на труда“ с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд в строителни и други фирми, ръководител на служба по трудова медицина и лектор в областта на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Обучението е на 16 април 2024 г. – присъствено или онлайн в реално време от 13:00 до 16:00 часа с предвидени почивки, уточняват от ЦИЕС.

Предвидена е също и самоподготовка, като участниците в обучението ще получат предварително по електронна поща указания, потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа, където самостоятелно ще могат да се запознаете с учебните материали за обучението.

Таксата за участие за присъственото обучение е 80 лева без ДДС, като има отстъпка от 10% за всеки следващ участник от организация. Участниците ще получат също персонални учебни материали и удостоверение за преминато обучение.

За дистанционната форма на обучението е необходим компютър (настолен или лаптоп) с аудио система на устройството (камера не е задължителна), стабилен интернет. Поддържаните браузъри са Google Chrome и Mozilla Firefox. Предварително участниците ще получат по електронна поща указания, потребителско име и парола за достъп до виртуална класна стая в дистанционна платформа.

Такса за участие за онлайн формата на обучение е 70 лева без ДДС с отстъпка от 10% за всеки следващ участник от организация.

CTEC

Програма

Тема 1. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Тема 2. Факторът човешка грешка.

Тема 3. Трудов травматизъм. Причини за трудовите злополуки. Разследване на трудови злополуки. Правилно попълване на протокол и декларация за трудова злополука. Задължителна застраховка „Трудова злополука“.

Тема 4. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.

  • Видове инструктажи и тяхното провеждане и документиране.
  • Обучения по безопасност и здраве при работа.

Тема 5. Промени в нормативните актове в областта на Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2023 – 2024 г.

Тест – практическа задача и инструктажи.

Дискусия.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg