Българското розово масло ще има пазарен успех само след усилена работа

Българското розово масло ще има пазарен успех само след усилена работа

Трябва да работим активно за пазарния успех на българското розово масло. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред Консултативния съвет по маслодайната роза, на заседание, което се проведе в Министерството на земеделието и храните. Министър Вътев коментира, че маслодайната роза е символ на България и качествата на традиционното българско розово масло го правят безспорен световен лидер.

Важно е обаче да се търси повишаване на добавената стойност по веригата на производството на етеричномаслени култури.

Във връзка с искането на браншовите организации за завишен контрол през предстоящата кампания Министерството на земеделието и храните ще организира проверки на пунктовете за изкупуване и на дестилериите, както и за наличието на договори за изкупуване, както изисква Законът за маслодайна роза. Проверките ще се осъществяват съвместно с Националната агенция за приходите, Агенцията по труда и областните дирекции „Земеделие“ в областите, където се отглежда маслодайна роза.

Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев подчерта значението на самоконтрола и контрола в сектора, както и необходимостта да бъдат обучени експерти, които да участват в проверките.

По искане на браншовите организации Консултативният съвет реши да бъде възстановена работната група, която изработи законопроект за изменение и допълнение на Закона за маслодайната роза и Стратегия за развитие на сектора. Във връзка с недостига на работна ръка за прибиране на реколтата и проблемите с еднодневните трудови договори, които производителите срещат, беше решено Министерството на земеделието и храните да обсъди въпроса с Министерството на труда и социалната политика. Бяха разгледани кандидатурите на организации, които искат да се включат в съвета.

По данни на дирекция „Растениевъдство“ към 7 март 2024 г. в регистъра на розопроизводителите фигурират 2943 розопроизводители, с регистрирани 5 367 ха площи, съгласно Закона за маслодайната роза. Регистрираните преработватели са 67, а 53 са регистрираните обекти за преработка на розов цвят. В кампанията за директни плащания през 2023 г. са заявени за подпомагане 4375,2 хектара с маслодайна роза и 4076 парцела. Броят на земеделските производители е 1235.

За през 2023 г. от България са изнесени 1370 кг розово масло на средна експортна цена от 9168 евро за килограм. Основно експортът е насочен към САЩ, Китай, Япония, Тайван, Южна Корея и Франция. Внесени са 79 кг с произход от Турция и Китай.

В Консултативния съвет по маслодайна роза участваха представители на Българска асоциация биопродукти, Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, Професионална асоциация на розопроизводителите в България, Национален център по обществено здраве и анализи, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Институт по розата и етеричномаслените култури, Национален клонов съюз на производители на етерично маслени култури.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24