Създава се система за прогнозиране на потребностите от работна сила

Министерството на труда и социалната политика предприема действия за изграждане на система за прогнозиране на бъдещите потребности от работна сила с определени знания и умения, съобщи заместник-министър Гълъб Донев. Той участва в дискусионен форум на тема: „Предизвикателствата пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“.

rabota politicaОрганизатори на събитието са Българска стопанска камара, съвместно със Световната банка и Институт „Отворено общество“.

Зам.-министърът констатира, че наличието на висока безработица и недостиг на квалифицирана работна сила са белег за съществуващо разминаване между търсене и предлагане на знания и умения. За преодоляването на този дисбаланс в социалното министерство са разработени първите средносрочни и дългосрочни прогнози. Те са предоставени на отговорните институции за разработване на политики в социално-икономическата сфера, съобщиха от пресцентъра.

Заместник-министър Донев отбеляза и ролята на социалните партньори в цялостния процес. От една страна те спомагат за определяне на потребностите и предизвикателствата за развитието на бизнеса и икономиката, от друга – насърчават и подкрепят инвестициите в развитието на човешкия капитал с оглед икономическото развитие, конкретизира той.

Социалните партньори в България активно участват в обсъжданията на резултатите от изготвените прогнози, подчерта в изказването си зам.- министър Донев. Той изтъкна още, че от 2016 г. те ще изготвят краткосрочните прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от квалифицирана работна сила, които ще се използват при формирането на политики.

На подобна тема