8 млн. евро са осигурени за създаване на фермерски пазари

Развитието на фермерските пазари в България е възможност за скъсяването на веригите на доставки, което ще доведе до балансиране на интересите на производителите и потребителите. Това е сред основните приоритети на Министерството на земеделието и храните, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.

Той откри форум „Бъдещето на фермерските пазари“.Той посочи, че целта ни е до 2020 г. да имаме началото на традиционните фермерски пазари, което ще стане чрез два механизма - промени в нормативната уредба и чрез инструментите на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Васил ГрудевЗаместник-министър Грудев, коментира още, че ще бъдат променени изискванията към дребните производители, като им се осигури по-лесен достъп до пазара, без да се занижава контролът на продукцията.

„В Програмата има предвиден публичен ресурс от 8 млн. евро, който е предназначен за създаването на фермерски пазари и обединения на производители. Очаква се подмярката да бъде отворена през втората половина на 2016 година“ - информира заместник-министърът. Той припомни, че в края на ноември тази година ще бъде отворен и приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция”. „Там ресурсът, който ще се предостави на земеделските производители е 100 млн. евро, като суровинната обезпеченост, която трябва да бъде доказана от бенефициентите, е минимум 50% за първата година, като поне 30% от нея трябва да бъде осигурена от български земеделски производители“ - обясни Васил Грудев.

Той коментира още, че чрез това изискване Програмата гарантира, че ще бъдат подкрепени българките производители и ще се повиши добавената стойност на българското земеделие.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерство на земеделието и храните)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24