Нови диви орхидеи са открити в България

Царството на орхидеите в Природен парк „Златни пясъци“, наричан често зелената перла на Варна, се увеличи с два нови вида. Това са двурогата пчелица (Ophrys cornuta Steven) и дребнолистният дремник (Epipactis microphylla).

Красивите растения са открити при теренни проучвания в местността Бежаната, извършвани в продължение на две години със средства по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“. Така броят на видовете диви орхидеи, установени на територията на парка, се увеличава на 14.

Двурогата пчелица е нежно растение с височина 10 - 15 см. Великолепните му цветчета приличат на пчела, откъдето идва името му. То е защитено от Закона за биологичното разнообразие и е в „червения“ списък на растенията и гъбите в категория „уязвим“.

Дребнолистният дремник е също защитен вид, включен в Приложение II на Конвенцията по Международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

По време на проучването на две тревни местообитания учените се натъкват и на друг рядък вид от семейство „орхидацея“ – обикновената пърчовка. За нея има данни, че се е срещала по тези места, но за първи път сега се доказва съществуването й. Това е една от най-високите орхидеи у нас – достига 60 - 70 см и впечатлява с виолетовите си цветове, които наподобяват змийски език.

Българските орхидеи цъфтят кратко – от април до май. Повечето са горски и виреят в тъмните и влажни дъбрави на Родопите и Странджа. Много хора дори не предполагат, че ги има, тъй като представителите на това голямо семейство са предимно тропични и разпространението им по нашите ширини е ограничено. В България обаче се наблюдават 80 вида.

Любителите-градинари е добре да знаят, че изкореняването и засаждането на дивите орхидеи в домашни условия е забранено.
Може да се наслаждавате на тяхната красота в естествената им среда. Богата колекция от орхидеи има и в Ботаническата градина на БАН в София.

Природен парк „Златни пясъци“ е разположен успоредно на морския бряг на североизток от Варна. Той е най-малкият природен парк в България – територията му е едва 1320,7 ха, но според учените не отстъпва на останалите паркове по красота и биологично разнообразие.

Ophrys cornuta Steven

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на околната среда и водите)