Над 100 опасни стоки са забранени за продажба от Комисията за защита на потребителите

Най-честите нелоялни практики на търговците през тази година са заблудите по отношение на цените, съществените характеристики на продуктите и условията, при които се сключват сделките. Тази година са забранени и санкционирани над 150 подобни практики.

Това съобщи днес на пресконференция в БТА Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Маргаритов оповести някои от схемите, по които се реализират заблудите, за да могат гражданите да се предпазят от тях при предстоящото по-активно пазаруване и организирането на празниците през декември.

Димитър Маргаритов - председател на Комисията за защита на потребителитеТой даде пример с това, че при така характерните и за последния месец на годината намаления потребителите могат да бъдат подведени за процента на отстъпката. Комисията е установявала случаи, в които търговците са предлагали несъществуващи намаления, умишлено са вдигали цената за кратък период преди обявяване на намалението, за да е по-голям процентът му или са променяли цената на дадена стока през определено време и са изчислявали процента на намалението върху по-ниска цена от предишен период, а не върху последната прилагана.

Други търговци пък са заблуждавали потребителите с невярна информация относно вида на съставките на даден продукт или са предоставяли неясна информация за основни характеристики на предлаганите продукти, обясни Маргаритов.

Маргаритов съобщи, че комисията е направила обстоен анализ на договорите и общите условия към тях на над 40 небанкови финансови институции за отпускане на кредити на физически лица. При проверката са установени около 350 неравноправни клаузи, като са дадени предписания за отстраняването им. Повечето от дружествата са се съобразили и са ги отстранили, без да е било необходимо да се завежда иск в съда, което е спестило време и средства. „Установените неравноправни клаузи са свързани основно с ограничаването на някои права на потребителите, което ги поставя в неравностойно положение като страна по такива сделки. Много често търговците се изкушават да включват в своите общи условия клаузи, които правят кредитите предсрочно изискуеми в зависимост от правоотношения, които те са имали с трети лица, при които действително може да има някаква неизправност, но това в никакъв случай не означава, че ако един кредит се обслужва така, както е договорено, някакви други обстоятелства могат да влияят върху това той да стане предсрочно изискуем” - даде пример Маргаритов.

Анализирани са и 37 договора и общите условия към тях за организирани туристически пътувания. 144 клаузи са обявени от Комисията за защита на потребителите за неравноправни. 21 от търговците са се съобразили с препоръките на контролния орган и са премахнали въпросните клаузи, а за 10 срокът тече. Срещу 2 дружества са заведени колективни искове, а за още 4 това предстои. Маргаритов посочи, че неравноправните клаузи при тях са свързани основно с опит за ограничаване отговорността на туроператора, когато възникват проблеми по вина на негови контрагенти, например превозвачи, но по закон туроператорът носи цялата отговорност за изпълнението на пакетното пътуване, така както е по програма. 

В момента тече анализ на общите условия към договори за потребителски и ипотечни кредити на банките, предстои такъв и на застрахователните дружества.

potrebiteli zashtitaВ комисията не са постъпвали и не сме чели конкретни текстове, които да водят до извода, че се предлага промяна на модела в контролната дейност върху туристическите обекти. Към момента, според мен, нищо не налага да бъде променян моделът по няколко причини. Първата и най-важна – това са резултатите. Нека не звучи като плод на излишно самочувствие, но смятам, че комисията работи добре, има повече от 15-годишен опит в областта на контрола на туристическия продукт. Смея да кажа, че имаме изграден добър административен капацитет с достатъчно познания и възможности. Другата важна причина е разпределението на функциите - Министерството на туризма има функции да категоризира и прекатегоризира, но мисля, че дейностите по контрола върху това не би трябвало да се осъществява от същия орган. Това коментира Маргаритов по повод въпрос на журналист за идеята да бъде създаден инспекторат към Министерството на туризма, който да извършва контрола в туристическия сектор.

На въпрос за развитието по казуса с кредитите в швейцарки франкове Маргаритов отговори, че комисията работи много активно в последните няколко месеца по този проблем след като се произнесла, че в договорите за заеми в швейцарски франкове има неравноправни клаузи. „Нашият метод на работа е такъв, че ние целим да изчистим нещата и да намерим максимално изгодното за потребителя решение на възникналия казус, не непременно по съдебен ред, защото воденето на един такъв процес е доста продължително във времето и намирането на едно решение в рамките на няколко месеца от гледна точка на времето не би било толкова проблемно, предвид това, че тези заеми са дългосрочни, но от гледна точка на реалния ефект, който ние бихме желали да постигнем, може да бъде много по-важно. В експертните формати вече сме намерили някои подходящи решения, които се нуждаят от допълнително обсъждане, за да може да бъде решен проблемът, както в бъдеще, така и за тези, които вече имат такива кредити и са претърпели значителни финансови щети. Разбира се, ние няма да се лутаме в преговори безкрай и, ако не постигнем решение, което защитава интересите на потребителите, следващата стъпка ще бъде завеждане на колективни искове” - обясни Маргаритов.

„В преговори сме и предстои да подпишем споразумение със съсловните организации на „хората от третата възраст”, имахме срещи със Съюза на пенсионерите и с различни неправителствени организации, които обединяват интересите на такива хора. Целта е да си сътрудничим, за да улавяме по-лесно различен тип нелоялни търговски практики, които често биват адресирани към по-уязвими социални групи. Освен това, във връзка с тази много интересна идея на НАП за осъществяване на лотарийна игра с касови бележки, ние имаме идея да предложим върху тях да бъде изписвани занапред телефонът на потребителя и интернет адреса на комисията. Това би дало възможност за по-лесен и бърз достъп до нас, включително за сезиране, когато има някакво нарушение, а и за създаване на навик у гражданите да изискват да им бъде издаван касов бон. Предстои подписване на Инструкция за взаимодействие между КЗП и Агенция „Митници” за по-ефективно сътрудничество при борбата с опасните стоки, за да могат да бъдат задържани още на границата” - обобщи накратко идеите си ръководителят на ведомството по линия сътрудничеството с други институции.

От началото на годината КЗП е забранила около 111 опасни стоки, съдържали рискове предимно за децата. От началото на септември пък инспекторите са извършили над 700 проверки в търговски обекти в страната, в които се предлагат стоки за учениците, облекла и обувки. Съставени са около 130 акта за нарушено право на информация, прилагане на различен тип нелоялни практики и продажба на цигари на лица под 18 години. В началото на кампанията при всеки 3 от 10 случая инспекторите са констатирали продажба на цигари на ученици, като към момента това нарушение се регистрира по-рядко.

Комисията е взела проби от 19 най-масово потребявани търговски марки цигари, които в момента се изследват в лаборатория, за да се установи съдържанието на вредни вещества и съставки и да се направи оценка на съответствието с указаните върху опаковките стойности. При доказано разминаване санкциите са в размер от 50 хиляди лева до 100 хиляди лева.

Маргаритов изведе и някои положителни тенденции на пазара през 2015 г. Той отбеляза, че констатираните нарушения намаляват с около 10% на годишна база и отчете, че в сектора онлайн търговия този спад е още по-осезателен – около 35%. Същевременно ръководителят на ведомството отчете ръст на постъпващите в институцията жалби и сигнали, които за десетте месеца на 2015 г. са около 15 хиляди, както и на запитванията за различни потребителски права. Тези факти той коментира като знак за повишена потребителска култура и нараснало доверие в институцията.

„Установяваме и намаляване броя на нарушенията и в сферата на туризма, най-вече по отношение на категоризацията. С около 50% по-рядко се среща предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран обект. Във връзка с 8-ми декември вече извършваме засилени проверки на предлаганите от туроператорите пакети. При проверените до момента 78 туроператора са съставени 6 акта за липса на удостоверението за регистрация на туроператора на видно място в офиса му, отсъствие на информация за цената и начина на плащане, както и за мястото за настаняване, неговото местонахождение и категория” - съобщи Константин Арабаджиев, член на Комисията за защита на потребителите.

„Една обща и пет секторни помирителни комисии за помощ и съдействие на потребителите за извънсъдебно разрешаване на спорове ще заработят от месец февруари. Общата помирителна комисия ще разглежда спорове относно продажбата на стоки и услуги, включително от разстояние, нелоялни търговски практики и правото на рекламация. Секторните помирителни комисии ще бъдат в секторите енергетика, ВиК услуги, електрони съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови услуги” - добави Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите.

През зимния сезон Комисията за защита на потребителите ще извършва инспекции в туристическите обекти за спазване изискванията на Закона за туризма както по отношение наличието на категоризация, така и за съответствието на предоставяните услуги в дадения обект с притежаваната от него категория. Приоритетни ще бъдат последващите проверки в обекти, при които през миналата година са установени нарушения. Предстои разкриване на приемни в курортите Пампорово, Банско и Боровец за целия зимен сезон, както и временна през януари в Чепеларе. Проверявани ще бъдат и ски пистите. Инспекторите ще следят също и промоциите в търговската мрежа и онлайн магазините.

Пресконференция на Комисия на защита на потребителите

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Комисия за защита на потребителите)