Първите договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат подписани до Коледа

Първите 202 договора за финансиране по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 - 2020 ще бъдат сключени до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски.

На пресконференцията бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, изключително прозрачно и при ясни критерии.

В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия карен срок. От подадените проектни предложения се предлага да бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева.

ИновативностПоради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 498, съобщи министър Лукарски. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 милиона лева. В случай, че бъде взето такова решение ще могат да бъдат допълнително финансирани още проекти от резервния списък.

Министърът на икономиката посочи, че от проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани в категорията „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения - 11 571 488,90 млн.лв. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с обща сума - 40 708 080,23 лв., а в категория „Средно предприятие“ - 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ - 64 158 678,59 лв.
Отбелязано беше, че е изпълнена една от основните насоки на програмата за целенасочена подкрепа на Северозападния район, където се отчита повишаване на инвестиционния интерес. Броят на постъпилите проектни предложения, свързани с този район са 152. От тях предложени за финансиране са 63, като 53 са с единствено място на изпълнения Северозападния район, другите 10 имат част от дейностите на територията. За сравнение за целия предишен програмен период на броят на постъпилите предложения, които са заявени за изпълнение в Северозападния район е 233, а броят на договорите е 61, отбеляза министър Лукарски. За останалите райони разпределението на одобрените за финансиране проектни предложения е: Южен Централен район – 60 проектни предложения; Югозападен район – 27 проектни предложения; Югоизточен район - 32 проектни предложения; Северен Централен район – 24 проектни предложения и Североизточен район – 10 проектни предложения.

"В процес на оценка са проектите постъпилите по втория краен срок, които са 280 на брой и проектните предложения постъпили за третия краен срок, които са 203" - каза още Лукарски. "Проектните предложения за предприятията на високо технологичните и средно високо технологичните промишлени производства подадени по втория краен срок ще приключи през декември 2015 година, а сключването на договорите с одобрените за финансиране ще се извърши през януари 2016 година" - обясни той. По думите му, оценката е в рамките на 3 месеца, а не както е било досега 5 месеца. "Оценката на кандидатите в секторите на интензивни на знание и услуги ще приключи през януари 2016 година" - посочи икономическият министър.

Ивелина Пенева - главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" допълни, че най-много проекти предложения има в секторите, свързани с производство на метални и неметални съоръжения, облекла, каучукови и пластмасови изделия, предприятия произвеждащи мебели и хранителни продукти.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на икономиката)

На подобна тема