Здравноосигурителната вноска остава непроменена

Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2016 г. Предвижда се общият размер на приходите, помощите и даренията да е 20,623 млрд. лв. От тях 1,734 млрд. лв. от корпоративен данък, 2,830 млрд. лв. – от данъци върху доходите на физическите лица, 8,409 млрз. лв. – от ДДС, 4,670 млрд. лв. – от акцизи.

Предвижда се общият размер на разходите да е 10,946 млрд. лв. От тях текущите разходи са в размер над 8,332 млрд. лв., капиталовите разходи – близо 2,512 млрд. лв., резервът за непредвидени и/или неотложни разходи – 71 млн. лв., от които 70 млн. лв. – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения (трансфери), се очаква да бъде 10,455 млрд. лв. От тях за общините ще бъдат отделени 2,662 млрд. лв., за ДОО – близа 5,066 млрд. лв., за НЗОК - 1,069 млрд. лв., за БНР - 42 млн. лв., за БНТ - 65 млн. лв., за БТА – 4,385 млрд. лв., за държавните висши училища – над 407 млн. лв., за БАН – близо 76 млн. лв.

budgetРамката предвижда вноската в общия бюджет на ЕС да е близо 1,010 млрд. лв. Бюджетното салдо ще е отрицателно и е в размер на 1 787 554 100 лв.

Народното събрание прие бюджета на НЗОК за 2016 г. Той ще е с балансирано салдо. Заложените приходи и трансфери са на обща сума 3 204 749 лева. Разходите и трансферите също са 3 204 749 лева. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска – 8%. Резервът на Касата е над 300 млн. лева.

Очакваните приходи са в размер на 3 166 199 лева, от които от вноски - 2 121 000 лв. и неданъчни приходи - 14,550 млн. лева. Трансферите за здравно осигуряване са в размер 1 045 199 лева.

Получените трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение, са 24 млн. лева.

Разходи на НЗОК за 2016 година са общо 3,201 млн. лв. Парламентът гласува текущи 2,877 млн. лв., за персонал – 32,509 млн. лв., за издръжка на административните дейности – 11,688 млн. лева.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресслужба на Народното събрание)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема