„Мини Марица-изток“ ще намали драстично доставката на въглища ако не се реши проблемът с натрупания финансов дефицит

„Мини Марица-изток“ няма да осигури нужните въглища, ако не се реши проблемът с натрупания финансов дефицит

Най-голямото въгледобивно предприятие в България „Мини Марица-изток“ скоро няма да може да осигурява необходимите въглища за намиращите се в района топлоелектрически централи.

Причината е натрупаният остър финансов дефицит в енергетиката, който оказва пагубно влияние върху развитието на дружеството. Това предупреждение отправя Управителният съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България чрез писмо до министър-председателя Бойко Борисов. В него се израбява загриженост за текущото състояние и за бъдещото развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Предприятието е структуроопределящо за българската енергетика и обезпечава 40% от електропроизводството в страната, се казва в писмото.

От началото на 2009 г. не се прилага методика за ценообразуване на въглищата, като натрупаното през годините изоставане в цената води до изоставане и в изпълнението на ремонтната дейност и особено на инвестиционната програма на дружеството. В резултат на това има значително намаляване на откривните дейности. Това принуждава „Мини Марица-изток“ ЕАД през изминалите месеци и през 2016 г. да ограничи подаването на въглища към топлоцентралите в комплекса. Ограничението се прави с цел да се запази стабилитета на хоризонтите на откритите рудници и да не бъде допуснато активиране на свлачищни процеси.

„Мини Марица-изток“ ЕАД трябва да започне изпълнението на значими инфраструктурни проекти, но за тях липсва финансиране. По-важните проекти са:

1. Изселване на жителите на селата Бели бряг и Трояново. Тези села ще бъдат засегнати от минните дейности.
2. Изместване коритото на р. Съзлия.
3. Изместване на част от републиканския път Радиево - Гълъбово.
4. Изместване на електропроводи високо и средно напрежение, и друга комуникационни инфраструктура.

Без изпълнението на тези проекти дружеството ще е принудено да ограничи добива на въглища и количествата много скоро ще са крайно недостатъчни за гарантиране работата на топлоцентралите, се казва в писмото. Това застрашава енергийния баланс на страната.

След анализа на фактите, свързани с ликвидната криза в „Мини Марица-изток“ ЕАД, в документа се посочва решение на текущите проблеми. То е възможно чрез:

1. Осигуряването на средства за разплащане между НЕК ЕАД, топлоелектрическите централите в комплекса и „Мини Марица-изток“ ЕАД, както и спиране на натрупването на дефицити в енергийния сектор.

2. Възстановяване действието на Методиката за ценообразуване на въглищата от „Мини Марица-изток“ ЕАД. Въпросната методика е част от споразуменията за доставка на въглища между дружеството и топлоелектрическите централи в района. Тази мярка ще позволи на „Мини Марица-изток“ да обезпечи със средства текущите технологични мероприятия, а също и предстоящите в бъдеще големи инфраструктурни проекти.
3. Необходимо е натоварването на топлоцентралите в комплекса да бъде съобразено с възможностите на „Мини Марица-изток“ ЕАД  да осигурява въглища, с цел да се избегне нарушаване на стабилитета на рудниците.

Чрез писмото, което е подписано от председателя на Управителния съвет на НТС на енергетиците проф. д-р Цанчо Цанев, се иска лична ангажираност от страна на министър-председателя Бойко Борисов за решаване на проблемите.

Копия на писмото са изпратени също и до министъра на енергетиката Теменужка Петкова; председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев; председателя на Комитета за енергийни и водни ресурси Иван Иванов; изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД Жаклен Коен; изпълнителния директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД Петър Илиев и до изпълнителния директор на „Енергиен системен оператор“ Иван Йотов.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на „Мини Марица-изток“ ЕАД)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема