Минималната работна заплата в България става 420 лева

Министерският съвет взе решение от 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата за страната да бъде 420 лева. Сумата е с 60 лева повече от началото на 2015 г. и с 180 лева повече от 2011 година.

Минималната часова работна заплата става 2,50 лева при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

С промяната в размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът "работещи бедни" и да се генерират по-оживени стопански процеси от вътрешното потребление.

Стойността на минималното възнаграждение е заложена в одобрения в началото на месеца бюджет за 2016 година, както и в средносрочната бюджетна прогноза, която залага още едно увеличение на заплатата - на 460 лева през 2017 година.

С увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро заплащане на хората, които са наети на минимална работна заплата и на техните семейства.

infoz autor  www.infoz.bg