От 28 декември настъпва промяна в справката за здравноосигурителния статус

От 28 декември 2015 г. справката за здравноосигурителния статус на Националната агенция за приходите (НАП), ще съдържа данни за период от 60 месеца назад, а не както досега – за 36 месеца.

Това е следствие на промяна в Закона за здравното осигуряване и с цел предоставяне на коректна информация за периодите без здравноосигурителни вноски за физическите лица.

Здравни праваВ Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е получено писмо от НАП, в което се казва, че разработената от Агенцията услуга от тип web service за проверка на здравноосигурителния статус на гражданите дава възможност да се изпраща информация за периоди без данни за здравно осигуряване за 5 години назад. Ако здравнонеосигурен ползва болнична медицинска помощ през февруари, справката ще отрази неговия статус за 5 години назад и за декември 2015 г. включително, а не за 36 месеца, както бе досега. Това обстоятелство следва да се има предвид от разработчиците на медицински софтуер и договорните партньори на НЗОК.

Справките за пропуснати вноски и плащанията можете да направите във всички офиси на НАП по местоживеене, както и на сайта НАП.

При проблеми в ползване на услугата гражданите могат да се обръщат към Информационния център на НАП на тел. 0700 18 700.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема