Българите зад граница ще могат да подновяват лични документи по електронен път

Министерство на външните работи приключва работата си по изпълнение на проект за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги”, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 - 2013 г.

Подаване на документи по електронен пътСлед реализирането на проекта българските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подновяване на паспорта и личната си карта по електронен път, чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на министерството. Условието за това е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението, и да са им били снети необходимите биометрични данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.

Допълнително в Тарифа №3 се предвижда и отмяна на текст, касаещ услуга, която вече не се извършва, а именно – подновяване валидността на паспорт.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресслужбата на Министерски съвет)

На подобна тема