Приходната агенция ще възобнови издаването на документи на 7 януари

От 4 до 6 януари 2016 г. информационната система за обслужване на клиентите в офисите на Националната агенция за приходите (НАП) няма да работи. Всички подавани декларации, искания и заявления ще бъдат приемани.

Издаването на документи от страна на приходната агенция ще бъде възобновено от 7 януари.

Е-услугиВъзможно е да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подаваните по електронен път декларации и документи от клиентите на НАП.

До 6 януари електронните услуги, предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“) ще работят с данни, актуални към 31 декември 2015 г.

От 1 януари 2016 г. чрез електронния портал на НАП ще бъдат достъпни услуги, свързани с подаването на декларации и документи от задължени лица, както следва:

  • За подаване на декларации и документи, касаещи осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, обр. 6, обр. 7), вкл. уведомления за трудови договори;
  • За подаване на справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;
  • За подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015 г.
  • За подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2015 г.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема