Отворена е процедура „Обучения и заетост за младите хора”

Агенцията по заетостта стартира от 13 януари 2016 г. процедура „Обучения и заетост за младите хора“. Ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за заплати на младежи до 29 години, съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.

В бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки от кандидат-работодатели и от младежи, които си търсят работа. Процедурата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще се реализира на два етапа.

В първия етап, който стартира на 13 януари 2016г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни.

Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн. лв.

За работодателите
В рамките на първия етап на процедурата, работодателите ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 13 януари 2016г. Това, което проектът предлага за тях е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до 3 месеца.

За търсещите работа младежи
Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в процедурата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време.

Работодателите, желаещи да се включат в процедура „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 13 януари 2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Работа

infoz autor www.infoz.bg