Рибовъдна ферма в село Опан е модернизирана за 755 000 лева

12 млн. лева по осем инвестиционни проекта от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. е изплатил Държавен фонд „Земеделие”. Два от вече реализираните проекта са по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.

Близо 755 хиляди лева е окончателната субсидия за реконструкция и модернизация на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби в село Опан, област Стара Загора. Субсидия от 265 338 лв. е изплатена и за инвестиция във възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма в село Острица, община Две могили.

ШаранРазплащателната агенция изплати субсидии общо 1,5 млн. лева и за четири проекта по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Средствата от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” са вложени в изграждането и модернизацията на рибопреработвателни предприятия, както и в преработката на водораслова биомаса и производството на хранителни добавки.

Безвъзмездната финансова помощ по тези шест проекта е 60% от инвестиционните разходи, от които 75% се осигуряват от Европейския фонд „Рибарство“ (ЕФР) и 25% - от държавния бюджет.

Субсидия на етап окончателно плащане от 4 577 818 лв. е преведена и на Община Созопол по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. Проектът е за реконструкция на рибарския пристан и превръщането му в рибарско пристанище в град Черноморец. По същата мярка на етап междинно плащане са преведени 4 661 917 лв. на Община Поморие за модернизация на рибарското пристанище в града.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от одобрените инвестиционни разходи, от които 75% са от ЕФР и 25% - от националния бюджет.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Държавен фонд "Земеделие")

На подобна тема