1200 проверки са направени на туристически обекти за около един месец

Близо 1200 проверки са извършени от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в туристически обекти на територията на страната от началото на декември 2015 г. до момента. Съставени са 99 акта за нарушения.

Издадени са седем заповеди за временно затваряне на туристически обекти, които са работили без категоризация, като три от обектите са предприели действия по категоризиране след издаването на заповедите. Този тип нарушение се среща все по-рядко. Това каза Димитър Маргаритов, председател на КЗП, в курортен комплекс Пампорово, където по инициатива на Министерството на туризма бе дадено началото на проверките на съответствието по започващата да действа за първи път през този зимен сезон нова Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в България.

Част от санкциите са заради липса на табела с категорийната символика на обекта или несъответствие на посочените вид и категория с реално притежаваните. Има и случаи, в които са липсвали цени и грамажи в менютата в заведения. На места е установено, че воденият регистър на настанените туристи не е съответствал на утвърдения от министъра на туризма образец.

В присъствието на представители на медиите беше извършена инспекция на хотел в Пампорово. КЗП провери дали са налице удостоверение за категоризация на обекта и табела с категорийната символика. Инспекторите изискаха ценоразпис за нощувките и другите предлагани допълнителни услуги, както и регистър на настанените туристи. Нарушения на изискванията на Закона за туризма в конкретния хотел не са констатирани.

За зимния сезон КЗП разкри приемни в Банско, Боровец и Пампорово. От понеделник започва работа временен офис и в град Чепеларе.

Димитър Маргаритов, председател на КЗП

 

infoz autor   www.infoz.bg

На подобна тема