Еднодневни винетки няма да има

Заплащането на винетните такси чрез SMS услуга е нереализуема, тъй като съгласно Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата при заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена „винетка“.

Винетни стикериТя удостоверява правото на ползване на републиканските пътища чрез еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство. Този ценен документ е осигурен срещу фалшифициране със защитни знаци.

Поради тази причина винетният стикер не може да бъде получен чрез SMS, мобилен оператор или по пощата и съответно контролиран от служителите на МВР. Това гласи становище на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, изпратено до медиите.

Държавите, в които има въведена винетна система, няма въведени дневни винетни такси за леки автомобили поради следните причини:

  • икономически неоправдано е въвеждането им, тъй като разходите за производство, дистрибуция и продажба ще бъдат по-високи от приходите;
  • това отразило отрицателно върху контрола, а от там и върху устойчивостта на цялата винетна система.

С въвеждането на Тол-система, винетката ще стане електронна. Каквато е практиката в другите държави, тя ще бъде седмична, месечна и годишна.
Проектът „Винетна система в Република България” е изготвен с помощта на водещи европейски консултанти на база договореностите на Република България с Европейската комисия, които са поети в хода на преговорите по глава 9 „Транспортна политика”. Същият е съгласуван с Европейската комисия, както в частта категории пътни превозни средства и размер на таксите, така и валидност на винетните стикери.

По този начин изискванията на европейското законодателство в областта на таксовата политика, а именно Директива 1999/62/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, изменена с Директива 2006/38/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, и Директива 2011/76/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, са спазени и въведени в българското законодателство.

Годишните средствата, които се генерират от винетните такси са изключително недостатъчни с дефицит повече от 600 млн. лв., за да бъде поддържана републиканската пътна мрежа в норми за ползване, се казва още в становището на регионалното министерство.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството)

Теми: