Информационна система ще осигури достъп на потребителите до цялата агрохранителна верига

Министерство на земеделието и храните съвместно с неправителствения сектор предлага изцяло нов законодателен пакет, уреждащ функционирането на агрохранителната верига по начин.

Той ще гарантира безопасността и здравето на потребителя, равнопоставеността на бизнес операторите в сектора. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на обществено обсъждане по законодателните промени в областта на агрохранителната верига. Тя допълни, че с предприетите мерки по промяна на начина на функциониране на веригата се цели гаранция и доверие на потребителя в качеството на продуктите, които консумира.

Хранителни продуктиЗаконодателният пакет, включва три нови закона - Закона за хранителната верига, Закона за храните, Закона за оценка на риска по хранителната верига и изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Структуроопределящ ще бъде изцяло новият Закон за храните, каза министър Танева. Тя допълни, още че промените ще ограничат незаконната търговия и внос, както и ще създадат условия за равнопоставеност на всички стопански обекти, които функционират по агрохранителната верига. „Очаква се в края на месец януари по всеки един от законопроектите да започне процедура за приемането му съгласно националното и европейско законодателство“ - поясни министърът на земеделието.

Процесът по прилагането на новата правна рамка ще приключи с въвеждане на единна информационна система по цялата агрохранителна верига - от фермерите до хранителните магазини, в които потребителите влизат и избират продуктите, които да си закупят, информира още Танева. Тази информационна система ще е публична и достъпна за потребителите – за да има и техен контрол върху обектите, да се намали корупционният натиск и да се гарантират правата на потребителите, каза тя.

„По този начин, ние ще направим публични всички регистрирани обекти по агрохранителната верига, с вида на получената регистрация, права и контрол по тях. Така потребителят ще има възможността, както да получи информация за нарушенията, така и сам да осъществява контрол върху съответния обект, а именно да подава сигнали“ - обясни министър Танева. Тя каза още, че крайният консуматор трябва да бъде сигурен, че това което е написано на етикета, съответства на неговите очаквания.

Танева посочи, че 1514 инспектори на Българската агенция по безопасност на храните контролират общо 438 052 обекта, а тези, които са за производство на храни и за търговия на едро с храни в системата на Агенцията, са 8504 и се контролират от 700 инспектори. По думите й, ефективните правила за прилагане на агрохранителната верига и обществения контрол ще намалят корупционния натиск , както и до административно облекчаване на операторите и гарантиране на безопасността храни. През 2014 година стойността на закупените хранителни продукти е 9,2 млрд лева.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерство на земеделието и храните)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24