В Казанлък ще бъде създаден Колеж по енергетика, електроника и машиностроене

Академичният съвет на Технически университет - София гласува предложението да бъде открит филиал в град Казанлък на Колежа по енергетика и електроника към висшето учебно заведение.

електронна платкаТова съобщи проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Техническия университет. За филиала са предвидени 25 бройки в специалност „Технология на машиностроенето“. В нея обучаващите се ще получават степен „професионален бакалавър“, а периодът на обучение ще бъде три години.

За да бъде открит новият филиал към Колежа по енергетика и електроника, той ще бъде преобразуван в Колеж по енергетика, електроника и машиностроене.

infoz autor www.infoz.bg