България разполага с мощности за производство на 200 млн. тона вино

Над 50 милиона литра ще достигне износът ни на вино от реколта 2015 г. при производство от 130 милиона литра. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Тя участва в откриванета на ритуално зарязване на лозовите масиви на винарна изба „Беса Валей” в село Огняново, Пазарджишко по повод празника на лозаря и винаря – Трифон Зарезан. На церемонията присъства изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев.

Това ниво на износ е достигнато въпреки ограничените пазари на Русия, отбеляза министър Танева и подчерта, че страната ни бележи рекорден ръст на износа към страни като Китай, Великобритания и Германия. „Това са страни, чиито потребители имат високи изисквания и фактът, че изнасяме с успех на такива пазари говори, че България произвежда изключително качествени вина и потвърждава професионализма на всички, които работят в сферата на лозарството и винарството” - заяви министърът.

Министър Танева поздрави всички, които произвеждат „този еликсир, прославил България по целия свят – червеното вино”. „Пожелавам на всички винарски изби в страната успешна година. Независимо от трудностите, които съпътстват всяко земеделие, трудности, предопределени от най-голямата сила – природата, изпращаме една много успешна година за сектор „Лозарство и винарство”. Искам да пожелая на всички 262 оператори в България, които произвеждат вина, да продължат да бъдат иновативни, да използват всички инструменти, с които могат да се представят на различни пазари.” - заяви министърът.

„Лозаро-винарският сектор е сред конкурентноспособните, високотехнологични, експортно ориентирани и познат на външните пазари и има перспективата да се развива още по-силно в тази посока. Тя информира, че към момента страната разполага с обновени технологични мощности и капацитет за производство на близо 200 милиона литра. Министърът посочи, че държавата подпомага сектора с инструментите по Националната лозаро-винарска програма, към която интересът е все по-голям. Като значима тенденция тя отбеляза и че множество изби се ориентират към производство и износ на вина от най-висок клас. „За нас е важно, че има и такива изби, които създават лозови насаждения и технологични мощности по последни тенденции. Това им позволява да добиват суровината на добра цена и да поддържат изключително високо качество” - подчерта министър Танева.

Десислава Танева на Трифон Зарезан

infoz autor www.infoz.bg (Снимки: пресцентър на Министерство на земеделието и храните)