Запазват се схемите по директните плащания за кампания 2016

Схемите по директни плащания за кампания 2016 г., която стартира на 1 март 2016 г. (вторник), остават непроменени. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните.

С промените в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, обнародвана днес в Държавен вестник, се цели по-висока степен на яснота за бенефициентите, по отношение на приложимите изисквания за допустимост.

Според промените, междинните култури ще могат да бъдат проверени като засети, налични или като растителни остатъци след заораването, в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване. Задължително условие е след 15 април на следващата година от кандидатстването тези култури вече да ги няма. Промяната цели и опростяване при извършването на контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и изготвянето на графици за проверки по отделните изисквания.

Сред останалите корекции в Наредба № 3 е и конкретизирането на периода, през който следва да бъдат издадени документите, с които се удостоверяват минимални добиви от заявените площи за култура за една кампания по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Изменението ще внесе по-голяма яснота за бенефициентите по схемите и ще улесни служителите на ДФЗ при приема на тези документи. С цел базова справедливост е въведено и изискването за географско правно основание на база, на която земеделците ще завяват площите си.

ЖивотновъдствоВ предстоящата кампания по директни плащания от тази година се въвежда и изискване за притежание на зоотехнически сертификат за животните под селекционен контрол. Той ще бъде контролиран при проверките на място, извършвани от Техническия инспекторат към ДФЗ. С новите изменения се уеднаквяват изискванията за замяна на животни по схемите за обвързано с производството подпомагане и схемите за преходна национална помощ за животни.

ДФЗ ще извършва и детайлизиращи проверки за изкуствено разделяне на стопанството по схемата за преразпределително плащане, намаленията по СЕПП и схемата за дребни земеделски стопани. Целта е да се избегнат възможностите за изкуствено създаване на условия от страна на земеделските стопани, с цел неправомерно получаване на субсидии по схемите за директни плащания.

Променя се и срокът, в който кандидатите за директни плащания могат да оттеглят заявлението си или част от него. На електронната страница на МЗХ ще бъде публикуван Наръчник за кандидатстване, който цели максимално улеснение на земеделските стопани при кандидатстване по схемите за директни плащания.

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема