Изследват първокласници за наднормено тегло

В 9 училища в област Стара Загора започва изследване за наднормено тегло на учениците от първи клас. През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на относителния дял на деца с наднормено тегло и затлъстяване в страните от Европейския регион.

В тази връзка предстои провеждане на третото национално проучване за разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас, в рамките на “Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата”. Проучването се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

ДиетаПроектът се провежда и в много европейски страни. Националния център за обществено здраве и анализи, заедно със Световната здравна организация ще анализира данните, събрани във всичките 185 участващи училища.

Ще се извършват антропометрични измервания - ръст, тегло, обиколка на талия и ханш и анкетно проучване. Изследването ще се проведе в периода март - май 2016 г. от екипи на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ).

Данните ще се включат в националната база данни на Националния център за обществено здраве и анализи и международната база данни на Световната здравна организация за тази цел. Данните ще бъдат представени с идентификационен номер. Цялата информация, предоставена от децата ще бъде обработвана в пълна конфиденциалност.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема