Интересите на България по плана "Юнкер" са защитени в доклада на Европейския парламент

Планът „Юнкер“ е на финалната права след като Постоянните комисии по бюджет и по икономически и парични въпроси на Европейския парламент приеха своята позиция по проекта на регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), съобщиха от пресцентъра на Политическа партия ГЕРБ.

Интересите на България по Плана са защитени в доклада на Европейския парламент, благодарение на поправките, предложени от Андрей Новаков, Ева Паунова и Владимир Уручев. Включените в документа поправки отразяват позицията на България с основен фокус върху следното:

investДа не се финансират проекти по плана Юнкер със средства от "Хоризонт 2020" и Инструмента за свързаност в Европа, тъй като двата източника на европейско финансиране са ключови за инфраструктурата, иновациите и бизнеса в България.

България да има равна тежест с всички останали държави-членки при управлението на Фонда и инвестициите, без да се допуска политическа намеса при вземането на решенията.

Осигуряване на пълноценна и децентрализирана техническа помощ за изготвянето на проекти, както и за улеснен процес на кандидатстване, които са ключови за България.

Планът „Юнкер” е от голямо значение за България, защото ще даде достъп на българските компании до нов инструмент за финансиране на иновации и предприемачество, заяви евродепутатът Андрей Новаков.

Евродепутатът Ева Паунова посочи, че Фондът е политически проект, но активното участие на бизнеса е ключово за реализирането на проектите. Държавата ще бъде партньор на бизнеса в това начинание и ще предостави необходимата помощ.

„В рамките на плана Юнкер ще бъде създаден надежден набор проекти с помощта на програма за техническа помощ, за да бъдат инвестициите насочвани там, където са най-необходими”, уточни евродепутатът Владимир Уручев.

Ядрото на плана "Юнкер" е бъдещият Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гарантиран с публични средства. Чрез него през следващите три години (2015 - 2017) се очаква да бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции, да се разработи набор от проекти с помощта на програма за техническа помощи да се състави пътна карта, която да превърне Европа в по-привлекателно място за инвестиции.

infoz autor www.infoz.bg

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

На подобна тема