390 млн. лева ще бъдат вложени в образователната инфраструктура

През този програмен период по линия на оперативната програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани общо 390 млн. лв. за образователна инфраструктура. 166 млн. лева ще бъдат предоставени на общините за средните професионални училища.

"Фокусът на програмата е реформата на професионалното образование, именно тези училища, които произвеждат най-много и най-подходящи кадри от гледна точка на нуждите на икономиката" - заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Подписване на договор по оперативна програма "Реегиони в растеж"Отделно с 224 млн. лева по приоритетна ос 3 на програмата ще бъде подкрепена регионалната образователна инфраструктура, съобщи министър Павлова. Те ще бъдат разделени в няколко категории бенефициенти – Министерство на културата, под чието управление са училища за изкуства, Министерство на младежта и спорта – за спортни училища и 140 професионални гимназии под управление на Министерство на образованието и науката, които също се очаква да подадат проектни предложения през следващите месеци.

Близо 150 са предефинираните проекти за подкрепа на училищна инфраструктура, а отделно 50 - 100 училища ще могат да бъдат финансирани в рамките на общинската образователна инфраструктура, съобщи министърът. Това означава, че общо за този и миналия програмен период със средства по оперативната програма ще бъдат финансирани над 1500 учебни заведения, като през настоящия период те ще получат и необходимото за учебната дейност оборудване" - заяви регионалният министър.

"Със 136 млн. лева от оперативна програма „Регионално развитие“ през предишния период ремонтирахме над 10 театъра, опери, филхармонии и над 8 училища по изкуства. Социализирахме и много археологически обекти" - отбеляза министърът на културата Вежди Рашидов. Първият проект, с който стартира оперативната програма за периода 2014 - 2020 г., е за училище от сферата на изкуствата, защото училищата не са ремонтирани около 50 - 60 години. Длъжни сме да създадем добри условия на децата, отбеляза той.

infoz autor www.infoz.bg (Снимки: пресцентър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството)