Ивайло Московски обяви мерки срещу манипулирането на шофьорските изпити

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски днес обяви мерките, които са предприети за прекратяване на порочни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Министър Ивайло Московски посочи, че една от важните стъпки за реформиране на обучението и изпитите на кандидатите за водачи на МПС е свързана с разделянето на Закона за движение по пътищата на три закона:

1. Закон за пътните превозни средства, в който ще бъде уредено всичко необходимо, свързано с пътните превозни средства, като условията и реда за одобряването на типа на нови пътни превозни средства; регистрацията на пътните превозни средства; извършването на техническите прегледи и други.

2. Закон за водачите на моторни превозни средства, в който ще бъде уредено провеждането на обучението и изпитите на кандидатите за водачи на МПС; психологическите изследвания; изискванията към лицата за издаване на свидетелствата за управление на МПС и други.

3. Закон за движението по пътищата, с който ще бъдат регламентирани правилата за движение по пътищата; изискванията за правоспособност на водачите; правата и задълженията на участниците в движението и други.

Шофьоррски изпитПо думите му, тази промяна ще доведе до прецизиране на текстовете, без това да усложнява обучението и изпитите на кандидатите за водачи на МПС. Чрез тази промяна ще бъдат изчистени всички пропуски и неясноти, което ще доведе до трайно намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

Във връзка с воденото в Специализираната прокуратура досъдебно производство и подадената от нея информация, се извършва цялостна проверка на изпитите на кандидатите за водачи на МПС. Преглеждат се видеозаписите на всички изпити, проведени на територията на цялата страна през предходните три месеца. Този период е съобразен с изискванията на Наредба № 38, съгласно която записите от теоретичните и практическите изпити се съхраняват три месеца. Въпреки това, там където има техническа възможност и съществуват записи от по-дълъг период, те също ще бъдат прегледани.

Към настоящия момент са установени няколко начина за манипулиране на резултатите от изпитите:

  • използване на технически устройства (слушалки и камери), чрез които верните отговори се диктуват на кандидата от лице, извън изпитната зала;
  • явяване на друго лице на изпита, вместо това, което е вписано в протокола за изпит, с лична карта, на която данните са на кандидата, а снимката е на явяващия се;
  • чрез размяна на таблетите;
  • чрез подсказване на верните отговори по време на изпита от кандидат, който седи на съседното място.

В резултат на установени нередности при провеждането на изпити за управление на МПС от 1 април 2016 г. до момента са анулирани резултатите от изпитите на 38-ма кандидати.

В момента се извършват и комплексни проверки в областните отдели на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в градовете София, Враца, Благоевград, Бургас, Плевен и Видин.

За да се преустановят порочните практики, в бъдеще се предвиждат следните мерки:

1. Оборудване на кабинетите за провеждане на изпитите със специални кабини за всяко обособено работно място и непрозрачни прегради, които ще изолират кандидатите един от друг.

2. Въвеждане на изискване личните електронни устройства и други технически средства и пособия на кандидатите да се оставят извън залата, на специално предназначени за това места, както и извършване на проверка преди влизането в залата за изпит с детектор.

3. Заглушаване на сигнала на мобилните оператори в определен диапазон в и около залата за изпит.

4. Извършване на проверка на снимките на лицата, които се явяват на изпит в базата с данни за личните карти на Министерството на вътрешните работи.

5. Въвеждане на електронни изпити за кандидатите за водачи на МПС за превоз на опасни товари и за придобиване на удостоверение за консултант при превоза на опасни товари (изпити по ADR), както и за придобиване на свидетелство за водач на лек таксиметров автомобил и за ръководител на таксиметрова дейност.

6. Провеждане на изпитите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортната дейност на предприятия за обществен превоз на пътници или товари единствено в изпитния център на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, а не в цялата страна, както е в момента. Оценяването на изпитните работи ще се извършва в залата за изпит, оборудвана с камери за видеонаблюдение.

7. Намаляване на сроковете за издаване на лицензите за извършване на обществен превоз на пътници и товари.

8. Въвеждане на постоянен мониторинг върху провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” изпити чрез преглед на записите от изпитите.

infoz autor www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber