ЕВН България електроенергия

"ЕВН България" скъсява срока за плащане на ток

Битовите потребители, които са клиенти на "ЕВН България", ще платят еднократно две сметки за ток в рамките на един месец. Различните групи, според периода на засичане на електромерите, ще покрият този разход през май или юни.

EVN - примерен касов бонПричината за извънредната промяна е подготовката за либерализиране на пазара на електроенергия и необходимостта за скъсяване на срока между отчитането на консумираната електрическа енергия и момента на заплащането ѝ от потребителите. Това обяви пред журналисти в Стара Загора ръководителят на отдел "Сметки" в дружеството Петър Янков. В момента абонатите заплащат сметки за ток, които реално са консумирали преди 40 дена.

Ако обаче клиент иска да сключи договор с друг търговец на електроенергия, различен от "ЕВН България", едно от условията е да няма задължения към предходния доставчик. Затова трябва еднократно да се изтегли срока на плащане и клиентите на електроснабдителното дружество ще получат две фактури в рамките на един месец (някои през май, а други през юни 2016 г.). Избран е период, в който сметките за ток са най-ниски, за да не се стресират клиентите, обясниха от дружеството.

В този период на промяна лихви за просрочено плащане на втората фактура, която абонатите ще получат в рамките на един месец, няма да се начисляват. Също така периодът на спиране на тока заради неплатена фактура ще бъде удължен до 55 дена, увериха от електроразпределителното дружество.

Що се отнася до избора на алтернативен търговец на електроенергия на свободния пазар, битовият абонат трябва да направи няколко стъпки. По собствено желание да избере доставчик на услугата и да сключи договор с него. Както по-горе е споменато - да няма задължения към "ЕВН България". Трябва да подаде заявление за смяна на доставчика в досегашното електроразпределително дружество до 10-о число на месеца. Смяната на доставчика на ток влиза в сила от първи число на следващия месец. От този момент нататък клиентът ще получава фактури от новия търговец на електроенергия.

"В случай, че доставчикът му на ток фалира, абонатът има право да избере друг търговец, или отново да ползва услугите на "ЕВН България", но няма да остане без захранване" - заяви Петър Костадинов - ръководител на отдел "Комуникации".

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg