Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие

Община Стара Загора получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България за 2016 г. на Националния алианс за социална отговорност, съобщиха от пресцентъра. Тя беше връчена на ресорния заместник-кмета Иванка Сотирова.

Това стана по време на Единайстия национален форум на доставчиците на социални услуги, проведен във Велико Търново от заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров.

Иванка Сотирова получава наградатаОпитът на Община Стара Загора при реализирането на проекти в социалната сфера и здравеопазването беше представен с презентация на тема „Европейските структурни фондове – инструмент за осигуряване на нови качествени и устойчиви социални услуги“.

Темата на форума тази година беше „Предизвикателствата пред местните власти през новия програмен период“. Организатори са социалното ведомство в партньорство с Националния алианс за социална отговорност, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания EASPD, Националното сдружение на общините в Република България, Община Русе и Община Велико Търново.

Националният алианс за социална отговорност е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Той е основен партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Постиженията на организацията включват над 15-годишен изключително полезен и успешен опит на учредителите и членовете, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта и културата.

Членовете на алианса са над 700, като 330 от тях са преки. Най-голяма е групата на доставчиците на социални услуги, в това число неправителствени организации, общини, структури за социални услуги и други.

infoz autor www.infoz.bg

Теми: