Иванка Сотирова и Емил Христов оглавиха комисии към Националната асоциация на общините

Зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова е избрана за председател на Постоянната комисия по култура, гражданско общество и медии към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Иванка СотироваКомисията е с мандат от четири години. Задачите й включват предложения за промяна на нормативната уредба за местното самоуправление и становища по проекти за държавни нормативни актове и др.

На заседанието, което се провежда край Габрово, се разглеждат въпроси, свързани с библиотеките, откриването на читалища, разпределянето на субсидиите, дигитализацията на фондовете и др., съобшиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Емил ХристовПредседателят на Общинския съвет на Стара Загора Емил Христов бе избран за председател и на Постоянната комисия по регионално развитие и местно самоуправление към Националната асоциация на общините в Република България. Комисиите, които функционират в НСОРБ, работят за промени в законодателството, засягащо местното самоуправление, както и за активен двупосочен обмен на добри практики между общините. Емил Христов е представител на асоциацията и в Държавно–обществената консултативна комисия по проблемите и безопасността на движението по пътищата.
През март Емил Христов беше избран за втори мандат зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети на Република България.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема