Държавните енергийни дружества подобряват финансовите си резултати

Държавните енергийни дружества подобряват финансовите си резултати

Държавните енергийни компании от системата на БЕХ отчитат подобряване на финансовите си резултати през 2015 г. спрямо 2014 г. Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

„През 2015 г. предприехме неотложни реформи, които трябваше да извадят енергийния сектор от дефицит и да осигурят работата му на пазарни принципи“ - отбеляза министър Петкова, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство. По нейните думи, към края на 2015-та година групата БЕХ бележи обрат във финансовите си резултати и отчита печалба от дейността си в размер на 29.5 млн. лв. Това е подобрение с 306.9 млн. лв. спрямо 2014 г., когато групата е била на загуба от 277.4 млн. лв. Основният фактор за този положителен финансов резултат са приетите през миналата година законодателни промени, които позволиха на Националната електрическа компания да реализира печалба от регулираната си дейност. Дружеството, което изпълнява функциите на обществен доставчик и единствен купувач по силата на Закона за енергетиката, отчита значително свиване на загубата си до 196.7 млн. лв. през 2015 спрямо 2014 г, когато отрицателният резултат е бил 586.9 млн. лв. Законодателните промени, приети през миналата година, позволиха на компанията да покрие напълно разходите от дейността си като обществен доставчик и да започне да компенсира тарифния дефицит, натрупан в предходни години. През първото тримесечие на тази година тенденцията за подобряване на финансовия резултат на НЕК се запазва, като компанията отчита печалба от дейността си в размер на 39 млн. лв.

Теменужка ПетковаФинансовият отчет на Електроенергийния системен оператор за изминалата година показва ръст на печалбата с 3.5 пъти. През 2015 г. печалбата му възлиза на 63.1 млн. лв., а през 2014 г. – на 18 млн. лв. Основен приоритет пред дружеството сега е осъществяване на инвестиционната му програма, което ще гарантира сигурната работа на електроенергийната система.

АЕЦ „Козлодуй“ традиционно отбелязва положителен финансов резултат, като през 2015 г. увеличава печалбата си с 4 млн. лв., която вече е 82.4 млн. лв., срещу 78.4 млн. лв. през 2014 г. Един от сериозните фактори, съдействали за това увеличение е участието на дружеството на свободния пазар на електроенергия, където атомната електроцентрала успява да реализира своята продукция на цени почти два пъти по-високи от регулираните. Това е практическо доказателство, че борсовият пазар съдейства за подобряване финансовото състояние на най-големия производител на електроенергия в страната.

През 2015 г. най-голямото въгледобивно дружество в България - „Мини Марица-изток“ ЕАД, отчете рекорден добив от 32.3 млн. тона въглища, а печалбата на компанията възлиза на 2.6 млн. лв. Липсата на ликвидност в държавните мини ще бъде преодоляна след получаването на средствата от подписания от БЕХ договор за заем в размер на 535 млн. евро, с който НЕК ще се разплати с двете американски централи, а те от своя страна ще погасят задълженията си към мините.

През 2015 г. „Булгаргаз“ ЕАД увеличава печалбата си близо четири пъти и тя вече е 20.4 млн. лв. – с 15.2 млн. лв. повече спрямо 2014 г. Дружеството повишава събираемостта на вземанията си и в края на 2015 г. несъбраните краткосрочни вземания намаляват с 68.4 млн. лв. до 291.7 млн. лв. Вследствие на подобрената си ликвидност дружеството успя да изплати в срок своите задължения за доставен природен газ и да намали своята задлъжнялост.

„Булгартрансгаз“ ЕАД традиционно реализира висок финансов резултат и миналата година не прави изключение. В края на 2015 г. дружеството отчита нетна печалба в размер на 93.2 млн. лв. – със 17.5 млн. лв. повече спрямо отчетената през 2014 г. Основен приоритет на дружеството и през тази година остава реализирането на инвестиционната му програма, насочена към рехабилитация и модернизиране на газопреносната мрежа и осъществяване на проекти за увеличаване на нейния капацитет.

Българската независима енергийна борса имаше разходи през изминалата година, докато стартира реалната си дейност, отбеляза министър Петкова. По нейните думи, печалбата в размер на 600 хил. лв. през първото тримесечие на тази година е свидетелство, че дружеството работи стабилно и ще продължи да се развива. От 1 юли предстои въвеждането на платформа за търговия на база на двустранни договори, а през първото тримесечие на 2017 – на платформа „в рамките на деня“. По думите на министър Петкова това ще разнообрази и ще разшири възможностите за търговия на борсата.

Всички дружества в групата на БЕХ, освен ТЕЦ „Марица изток 2“, отчитат положителни финансови резултати през 2015 г. Въпреки че увеличава приходите си с близо 46 млн. лв., това не е достатъчно, за да компенсира разходите на държавната топлоелектрическа централа за емисии. През 2015 г. тя е платила 120 млн. лв. по това перо.

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема