Социалният министър спря програмата „Обучение и заетост“

Заради изключително големия интерес към програмата „Обучение и заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ само за 2 дни бяха подадени заявления за кандидатстване на обща стойност над 120 млн. лв. при заделени 8 млн. лв.

Появи се липса на увереност за това, че всички кандидатствали са били поставени при равни условия по време на самото кандидатстване, затова реших да рестартирам програмата. Ще анулираме всички подадени в началото на месеца заявки и веднага след празниците ще стартираме програмата отново с няколко промени.

Промените са следните – първо ресурсът за тази част от програмата ще бъде увеличен от 8 на 30 млн. лв. На второ място – средствата ще бъдат разпределени в цялата страна, като се следва принципът на разпределяне, който Агенцията по заетостта чрез Областните комитети по заетостта, прилагат по програмите от Националния план по заетостта. Всички фирми, които искат да кандидатстват по рестартираната програма, ще могат да направят това като попълнят и подадат сами електронно само един единствен нов формуляр. Това обяви на специален брифинг вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин днес на брифинг в МТСП.

Заетост„Основната цел на промените е от една страна - да се отговори по-пълно на желанията на бизнеса и същевременно да се даде гаранция за равнопоставеност на кандидатите и по-добра ефективност и прозрачност на публичните разходи“ - подчерта министър Калфин.

При подновяването на процедурата средствата за субсидирана заетост ще се увеличат от 8,1 на 30 млн. лв. Те ще бъдат разпределени по области от Агенцията по заетостта, съобразно равнището на безработица, търсенето на работна сила и броя на регистрираните безработни в съответната област. Кандидатстването ще продължи до изчерпването на парите.

Всяка една от новите кандидатури ще бъде разглеждана на областно равнище от съответната Комисия по заетост към регионалния съвет за развитие, в които участват представители на администрацията, на работодателите и на синдикатите. Оценката ще бъде по допълнителни критерии, които ще отчитат готовността на работодателя да създаде устойчиви работни места и след приключването на еврофинансирането, както и осигуряването на по-високо заплащане за наетите безработни от предвидената субсидия, обясни министър Калфин.

Друга новост, е че една фирма ще може да наема до 6 безработни. По този начин ще се стимулират основно малките и средните предприятия, каза вицепремиерът. Запазва се изискването минимум половината от наетите да са над 54 години, да са безработни от повече от 12 месеца или да са с ниско образование.

Целта е кандидатствалите фирми да препотвърдят своя интерес, без да подават цялата документация отново. В програмата ще могат да се включат и нови фирми, поясни министър Калфин. За допълнително улеснение на процеса по набиране на нови заявки, кандидатстването ще става по електронен път, без да се налага посещение на бюрата по труда. Ако има нужда от допълнителни документи, те ще се искат при подписване на договорите, увери министърът.

„С промените гарантираме равнопоставеност на фирмите, по-добро регионално разпределение на субсидиите, по-висок ресурс, по-добра ефективност при изразходването на средствата и насочването им към подпомагане на малки и средни предприятия“ - обобщи решението си министър Калфин.

Вицепремиерът използва срещата с медиите, за да обяви, че финансовият план от първия програмен период на ОПРЧР (2007 - 2013) е вече изпълнен над 100%. „Това означава, че верифицираните разходи са в размер 1,256 млрд. лв. ОПРЧР е първата оперативна програма, която получи средства и по новия програмен период (2014 - 2020) от Европейската комисия. Вече са възстановени 17 млн. лв. Подготвили сме документи за около 60 млн. лв., които ще представим в Брюксел. Надявам се скоро да има 80 млн. лв., които да са възстановени на България и да се върнат в националния бюджет. Тези числа показват, че ОПРЧР е една от най-добре работещите оперативни програми“ - подчерта министър Калфин.

infoz autor www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни