инж. Благовеста Шинева

Инж. Благовеста Шинева остава в ръководството на Българския институт за стандартизация

Инж. Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация, е преизбрана за член на новия управителен съвет на Българския институт за стандартизация (БИС). На редовното Общо събрание за председател на управителния орган на Института е преизбан Ивелин Буров.  

Имената на всички членове на новия УС на БИС са публикувани на сайта на института.

По време на форума е направен анализ на дейността на Института за 2015 г., както и на дейността на управителния съвет и на контролния съвет за периода 2011 – 2016 г. Предстои избор на нов изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация, който ще бъде проведен на първото заседание на новоизбрания управителен съвет на 14.05.0216 г.

infoz autor  www.infoz.bgТеми: