инж. Благовеста Шинева

Инж. Благовеста Шинева остава в ръководството на Българския институт за стандартизация

Инж. Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация, е преизбрана за член на новия управителен съвет на Българския институт за стандартизация (БИС). На редовното Общо събрание за председател на управителния орган на Института е преизбан Ивелин Буров.  

Имената на всички членове на новия УС на БИС са публикувани на сайта на института.

По време на форума е направен анализ на дейността на Института за 2015 г., както и на дейността на управителния съвет и на контролния съвет за периода 2011 – 2016 г. Предстои избор на нов изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация, който ще бъде проведен на първото заседание на новоизбрания управителен съвет на 14.05.0216 г.

infoz autor  www.infoz.bg

На подобна тема