Одобрена е инвестиционната програма на община Стара Загора за градско възстановяване и развитие

Одобрени са всички 39 инвестиционни проекти по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.".

Те са в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата.

stara zagoraПроцедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше обявена на 10.07.2015 г. с конкретни бенефициенти - общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система - Столична, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Разград, Смолян, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово и Панагюрище, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 1,3 млрд. лв.

Одобрените инвестиционни програми ще подкрепят реализацията на проектите, заложени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност на административни публични сгради и многофамилни жилищни сгради и развитие на системите на градския транспорт.

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Очакванията са, че при максимална мобилизация на общините, до края на 2016 г. ще бъдат одобрени и разплатени към общините и първите авансови и междинни плащания по програмата.

Общо 35 проекта, включващи строително-монтажни работи на обща стойност 118 млн. лева, е подготвила Община Стара Загора за новия програмен период на оперативна програма „Региони в растеж - 2014 - 2020 г.“. Те са насочени към подобряване на градската среда, социалната, образователната и културната инфраструктура. Това беше обявено през ноември 2015 г.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема