Средствата за студентски стипендии се увеличават с 20%

С 20% ще бъдат увеличени средствата за студентски стипендии, които се отпускат от държавата. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, информираха от пресцентъра.

Тя участва в петата работна среща с представители на студентските съвети, на Министерство на финансите, на Съвета на ректорите и на Министерството на образованието и науката. Това ще стане с промяна на постановление на Министерски съвет, а средствата от близо 1 млн. лева за тази академична година ще се осигурят от резерви на образователното министерство.

За следващата година ще се заложат близо 3 млн. лева за стипендии, защото се вдига минималният и максимален праг на размера, който се отпуска. Ако досега минимумът беше 50 лева, ще стане 70 лева Максимумът сега е 120 лева, но скача на 150 лева.

Меглена КуневаСтудентите подкрепиха политиката на министерството да стимулира качеството в образованието със стипендии за успех. Затова вече критерият за стипендия ще бъде само „среден семестриален успех“. Ще продължат да се дават стипендии и по право – на сираци, майки и др.

От 200 лева на 300 лева се увеличава и размерът на специалните стипендии – награди за постижение. В постановлението ще бъде записано още, че висшите училища изплащат стипендиите за всеки предходен месец до 5-о число, а не накуп.

Студентите настояват в средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години да се заложи 10% увеличение на средствата за стипендии.
Представителите на студентите се съгласиха, че не е разумно и вече не настояват за промяна в проекта за европейските стипендии, защото това ще доведе до значително забавяне и ще лиши от средства онези, които имат право на такава подкрепа. А политиката за стимулиране на т. нар. приоритетни професионални направления, или по-точно проблемни, като педагогика, инженерни специалности и др., вече е вход.

Министър Кунева подчерта, че е за устойчива политика в образованието и благодари на студентите за постигнатото разбирателство. По думите й европейски стипендии не могат да заместят националната държава в грижата и за студентите. Проектът за европейски стипендии след години може да не продължи, но държавата трябва да изпълнява ангажимента си, допълни вицепремиерът.

infoz autor www.infoz.bg

Теми: