Язовирите трябва стриктно да изпълняват функцията си на защитни съоръжения

От началото на 2016 г. до момента Държавна агенция по метрология и технически надзор е извършила проверка на почти половината от язовирите на територията на страната. Издадени са над 7700 предписания на близо 1800 проверени водоема.

"Основният проблем е, че не се спазват нашите разпореждания за намаляване на обеми, или източване на водата от язовири, които могат да създадат риск. За съжаление собственици и наематели на водоеми, които се занимават с рибовъдство, поддържат пълни обеми и язовирите от защитни съоръжения се превръщат в преливници, през които водата от дъждове и снеготопене преминава транзитно" - посочи председателят на Агенцията Стефан Цанков. Той участва в Стара Загора в обществено обсъждане на проектонаредба, касаеща повишаване на котрола върху безопасността на повдигателните съоръжения. Домакин на експертната дискусия беше Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора.

koprinkaТой добави, че основната задача на ръководената от него институция е през септември всички водоеми да разполагат с необходимите свободни обеми, за да изпълняват своето предназначение.

По отношение на техническото състояние, в момента се извършват ремонтни дейности на повече от 150 язовира под контрола на Държавна агенция по метрология и технически надзор. Източени са и рисковите водоеми, за които е имало разпореждане.

Ситуацията е под контрол, обстановката е стабилна и не очакваме нищо извънредно, затова е не е уместно и дори вредно хора, които нямат необходимата компетентност да коментират публично състоянието на определени язовири и да правят внушения, че те са опасни - каза още Стефан Цанков.

 

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg