Стартира програма за газифициране на жилищата, която осигурява 20% от финансирането

Министерството на енергетиката сключи договори с газоразпределителни дружества в България за газифициране на жилищни сгради като мярка за повишаване на мерките за енергийна ефективност, съобщиха от пресцентъра.

В рамките на проекта, финансиран с 20 млн. лв. от Международен фонд „Козлодуй“, ще бъде възможна замяната на отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ. „Това е европейски механизъм за финансиране на енергийна ефективност в жилищния сектор в страната, който съответства изцяло на директивите на ЕС за енергийна ефективност и на приоритетите на българското правителство в тази област“ - каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков при връчването на договорите на изпълнителите. По неговите думи, това е и първият проект, с който целево се подпомага газификацията на жилищата като конкретна мярка за енергийна ефективност.

natural gasС отпуснатата безвъзмездна помощ от МФК се поемат 20% от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ. За осигуряване на собствения ресурс от 80% домакинствата могат да се възползват от преференциалните кредитни продукти на Сосиете Женерал Експресбанк и на Първа инвестиционна банка, които се разработват специално за този проект. Това обаче не е задължително, а е допълнителна възможност в подкрепа на потребителите.

Отпуснатите безвъзмездни средства ще бъдат достатъчни, за да покрият съфинансирането за над 10 хил. домакинства, показват разчетите по проекта. Няма краен срок за кандидатстване, то ще бъде възможно до изчерпване на финансовия ресурс на безвъзмездната помощ.  

Очаква се реализацията на този проект да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса годишно. Годишните икономии на разходи за домакинствата се оценяват на 1.5 млн. евро. Всяко евро от гранта ще доведе до спестяване на 213 квтч енергия за средния живот на оборудването – 15 години.

„Процедурата по кандидатстване е максимално улеснена за потребителите“ - каза още заместник-министър Жечо Станков. По неговите думи, всичко е направено на принципа „на едно гише“. Достатъчно е клиентът на газоразпределителното дружество само да заяви желанието си да ползва средства по проекта, след което самото дружество подпомага потребителите при попълване на необходимите документи и поема всички дейности по изпълнението. Средствата са разпределени така, че да обхванат в максимална степен цялата територия на страната. Всички газоразпределителни дружества са поканени да участват в проекта, стана ясно още по време на представянето.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема