Усложнява се пожарната обстановка в страната

Броят на пожарите на територията на страната се увеличава рязко, отчитат от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Само за последните 24 часа пожарникарите са реагирали на близо 300 сигнала за произшествия.

При инцидентите са пострадали двама души. Въпреки предупрежденията на експертите, в повечето райони продължава паленето на отпадъци, сухи треви и стърнища. Това е в нарушение на нормативната уредба и може да доведе до сериозни последици за горския и полски фонд, напомнят от дирекцията.

styggkarretНапълно погасени са двата пожара, които вчера вдигнаха на крак огнеборците от областите Ямбол и Бургас. Огнената стихия край ямболското село Тамарино и в местността Бакаджика унищожи над 1000 дка растителност, от които 500 дка смесена гора. Повече от 11 часа продължи борбата с огнената стихия в района на Атанасовското езеро и в землищата на квартал "Ветрен" и бургаските села Изворище и Банево. Огънят изпепели над 11 000 дка с ниска растителност и лесонепригодни площи. Причината за стихията е небрежност при боравенето с открит огън.

За да не се допуска възникване на пожари е необходимо да се спазват следните основни изисквания:

  • Да не се пали огън в горите и на 100 м от границите им, извън обозначените и пригодени за тази цел места
  • Особено опасно е да се пали огън при ветровито време - предпоставка за бързо разпространение на пожара
  • Да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и угарки от цигари
  • Да не се допуска деца да играят с огън
  • Да се спазват мерките за пожарна безопасност от туристите и ловците по време на излети, както и при добив на дървесина в горите
  • Паленето на огън в дворовете да става, само ако предварително е обезопасено огнището и са подготвени подръчни уреди за гасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Да не се пали огън в близост до сградите и под клоните на дърветата
  • Да не се оставя запаленият огън без наблюдение.

Експертите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ препоръчват да се избягва употребата на открит огън в най-горещите летни дни При забелязан пожар, съобщете на тел. 112!

infoz autor www.infoz.bg