Работа

Средната месечна работна заплата в България се повишава

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в България e 946 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 2,6%. Средната брутна месечна заплата за април 2016 г. е 962 лева, за май - 942 лева, а за юни е 936 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - със 7,6%, "Образование" - с 6,6 на сто и "Добивна промишленост"- с 5,5 на сто, показват предварителни данни на Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства със 7,6% спрямо второто тримесечие на 2015 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 10,9 на сто, "Преработваща промишленост" - с 10,6 на сто, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 9,5 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2016 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2158 лева
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 1764 лева
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1647 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 594 лева
  • "Други дейности" - 671 лева
  • "Административни и спомагателни дейности" - 725 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6,3 на сто, а в частния сектор - с 8,1 на сто.

rabota 2016

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24