ученически ваканции - училище - моливи

Датите на ученическите ваканции през учебната 2016/2017

Задължителните държавните зрелостни изпити през 2017 г. да се проведат на 19 и 22 май. Това предвижда коригиран след обществено обсъждане нов график за учебното време, който предстои да бъде одобрен от министъра на образованието и науката.

Нов момент е сливането на пролетната и великденската ваканция - от  8  до 17 април 2017 г. за учениците от  І – ХІ клас и от 13 до 17 април за ХІІ клас.

Заради изборите за президент на 6 ноември 2016 г. есенната ваканция намалява с 1 ден – от 29 октомври до 1 ноември 2016 г. включително. Коледната ваканция ще е от 24 декември 2016 г. до 4 януари 2017 г., а зимната - от 4 до 8 февруари 2017 г. за учениците до Х клас и от 4 до 6 февруари 2017 г. за зрелостниците.

С този график на ваканциите учениците от I до IV клас получават необходимите 70 учебни дни до края на май 2017 г. А абитуриентите ще имат три дни между последния учебен ден за ХII клас – вторият срок приключва на 15 май 2017 г.

Ето проекта за графика на учебното време за 2016/2017 г.:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 • 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна
 • 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна
 • 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна за І – ХІ клас
 • 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна за ХІІ клас
 • 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за І – ХІ клас
 • 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни

 • 07.11.2017 г.    ден след провеждане на избори за Президент
 • 19.05.2017 г.    Държавен зрелостен изпит по български език и литература и Национално вътрушно оценяване в VІІ клас по БЕЛ
 • 22.05.2017 г.    втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
 • 25.05.2017 г.    неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

3. Начало на втория учебен срок

 • 09.02.2017 г.    за І – ХІ клас
 • 07.02.2017 г.    за ХII клас

4. Край на втория учебен срок

 • 15.05.2017 г.    ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2017 г.    І – ІV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2017 г.    V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2017 г.    VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
 • 30.06.2017 г.    ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

vakancia 2017 uchenik

www.infoz.bg (по информация на Министерството на образованието и науката)

Теми: