Ваканциите и матурите през новата учебна година

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подписа заповедите за ваканциите и неучебните дни, за провеждане на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване за IV, VII, VIII и X клас през учебната 2016 - 2017 г.

В утвърдения график за учебното време са посочени началото и краят на ваканциите през 2016 - 2017 г., с изключение на лятната ваканция.

През новата учебна година ще има следните ваканции:

 • 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна
 • 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна
 • 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна за І – ХІ клас
 • 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна за ХІІ клас
 • 08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за І – ХІ клас
 • 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас.

emptyНеучебните дни през 2016 - 2017 г. ще са:

 • 07.11.2016 г. неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
 • 19.05.2017 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
 • 22.05.2017 г. втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
 • 25.05.2017 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

Началото на втория учебен срок ще е на 09.02.2017 г. за І – ХІ клас и на 07.02.2017 г. за ХII клас.

Вторият учебен срок ще за завършва по следния график:

 • 15.05.2017 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2017 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2017 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2017 г. V – VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
 • 30.06.2017 г. ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)
 • 14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация).

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май - юни 2017 г.:

 • 19 май - Български език и литература;
 • 22 май - втори задължителен изпит по предмет по избор;
 • 26 май - 2 юни - матури по предмет по желание на ученика.

Националното външно оценяване за IV клас:

 • 10 май – Български език и литература;
 • 12 май – Математика;
 • 15 май – Човекът и природата;
 • 16 май – Човекът и обществото.

Едновременно с ДЗИ, както и досега, на 19 и 22 май 2017 г. ще се проведе и националното външно оценяване по български език и литература и по математика за VII клас. Изпитът по чужди езици ще се проведе на 29 май 2016 г.

Националното външно оценяване по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език ще е на 23 юни 2017 г.

Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще е от 12 до 16 юни 2017 г.

Министър Кунева подписа и заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година.

• За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016 - 2017 година

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен - 26.01.2017 г.

• За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016-2017 година:

Сесия юни - юли

а) За втора степен - 06.06.2017 г.

б) За трета и четвърта степен - 09.06.2017 г.

в) За първа степен - 04.07.2017 г. или 25.07.2017 г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища - ПУ, ПГ, помощни училища, ВУИ, СПИ).

Сесия септември

За първа, втора, трета и четвърта степен - 08.09.2017 г.

www.infoz.bg

Теми: