https://pixabay.com/

Земеделските стопани могат да правят справки за двойно декларирани площи

Земеделските стопани вече имат възможност да направят справка дали в декларираните от тях площи за подпомагане за Кампания 2016 има застъпвания, къде са застъпванията и какъв е размерът на двойно декларираните площи.

Информацията е публикувана на сайта на ДФ „Земеделие”, в секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания".

Започна и процедурата по изпращане на уведомителни писма за установените застъпвания. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, в срок до 20 работни дни от получаването на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 2016 г., кандидатите трябва да се явят в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ и да представят документи, доказващи правото за ползване на застъпените площи. Стопаните, получили уведомителни писма за установени двойно декларирани площи, могат да получат в областната дирекция на Фонда карта за всяко застъпване.

Кандидатите, които са направили електронна справка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили, че в декларираните от тях площи има застъпвания, могат да подготвят документите, доказващи правото за ползване на земите, и да ги представят в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и преди връчването на уведомително писмо.

За Кампания 2016 броят на двойно заявените площи значително е намалял. Чрез кръстосани проверки са установени застъпвания в заявленията на 10 390 кандидати. За сравнение - за Кампания 2015 застъпванията са били 23 349, а за Кампания 2014 – 54 733.

www.infoz.bg