Дирекция „Български документи за самоличност“ ще съдейства на избирателите

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и областните дирекции на МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на втори тур на президентските избори.

Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен / зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен / зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 4 ноември 2016 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

Български документи за самоличностЗа да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР / ОДМВР до 12 ноември 2016 г. от 8:30 до 17:30 часа и на 13 ноември 2016 г. от 8:30 до 19:30 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и частичните избори за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Важно уточнение! За упражняване правото на глас на втори тур за президентските избори и за частичните избори за кметове се издават отделни удостоверения и различни от тези на първи тур.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден - 13 ноември.

www.infoz.bg