Правителството прие проектите за бюджета на България за 2017 година

Министрите одобриха проектите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 година. Одобрена е и тригодишната бюджетна прогноза за периода от 2017 до 2019 година.

Планираните приходи в републиканския бюджет за 2017 г. са в размер на 35,4 млрд. лева. Разходната част е 36,8 млрд. лева. Планирания дефицит (1,33 млрд. лева) е 1,4% от брутния вътрешен продукт.

В сравнение с 2016 година приходите ще са с почти 2,4 млрд. лева повече, а разходите – с почти 2 млрд. лева. Постъпленията от данъци и осигуровки се очаква да бъдат с 8% повече.

Бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. с 247 млн. лв. повече спрямо 2016 г. прие Министерският съвет. Предвидени са приходи и трансфери за 3,452 млрд. лв. Здравноосигурителните приходи са в размер на 3,413 млрд. лв., от които 2,279 млрд. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1,134 млрд. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Ръст на минималната работна заплата, увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии", замразяване на обезщетенията за майчинство и за безработица, запазване на тавана на пенсиите, индексирането им с 2,4 на сто, повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране. Това са основните параметри в приетия от правителството проект за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2017 година.

С проекта се предлага от 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да се увеличи с един процентен пункт до 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. 10,5% ще се плащат от работодателя, а 8,3% - от работника. За родените след 31 декември 1959 г. предложеният размер на осигуровките за държавния фонд „Пенсии“ е 13,8%.

В законопроекта се предлага от 2017 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ да се увеличи с 20 процентни пункта – до 60,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 55,8% за родените след 31 декември 1959 г.

levaЗа останалите осигурителни рискове не се предвижда промяна в размера на осигуровките. За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, за фонд „Безработица“ – 1 процент. За фонд „Трудова злополука и професионална болест“ осигуровката е между 0,4% до 1,1% и е за сметка на работодателя.

Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 2,279 млрд. лв., което представлява със 158 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г. Предвидените трансфери за здравно осигуряване са 1 млрд. лв. За неданъчни приходи са предвидени 15 млн. лв., които са с 450 хил. лв. повече спрямо заложените през 2016 г.

Най-голямото предизвикателство за бюджета за следващата година беше да успеем да вместим нашите приоритети при намаляващ дефицит и запазвана на данъчната система. Тези приоритети са осигуряване на средства за реформата в образованието и увеличаване на разходите в сферата на сигурността, каза министърът на финансите Владислав Горанов след заседанието на кабинета.

Продължава политиката за увеличаване на минималната работна заплата /на 460 лева/ каза Горанов. Очаквам доста интензивни дебати по бюджета в парламента, защото финалът на бюджетната процедура през тази година съвпадна с изборите за президент, посочи министърът.

Смятам, че бюджетът за следващата година осигурява средства за нормалната работа на държавните органи. Бюджетът за 2017 година е консервативен, изпълним и е съставен в условията на растящ БВП. Това ни дава основание да бъдем умерени оптимисти, че ще можем да изпълним бюджета дори и по-добре - това означава, че ако прогнозите за икономически растеж бъдат надминати, всеки лев, постъпил допълнително в хазната, ще послужи за намаляване на дефицита, каза Горанов.

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова посочи, че бюджетът за ДОО за 2017 година цели осигуряване на започналата пенсионна реформа. Предвиждаме увеличение на пенсиите с 2,4 на сто от 1 юли идната година, средният размер на пенсията за 2017 година да бъде 341,57 лева, с 3 процента по-висок на годишна база. Предвижда се и увеличение на средния осигурителен доход с около 40 лева.

Ще увеличим подкрепата за осиновяването с увеличаване на отпуските за осиновителите на деца и с подкрепата за работещите майки, които да получават допълнително средства, ако се върнат по-рано на работа, каза Русинова.

Министърът на здравеопазването Петър Москов посочи, че бюджетът на НЗОК за 2017 година е балансиран, изпълним и е съобразен с целите, заложени в Националната здравна стратегия. През следващата година НЗОК ще може да плати за дейности с 247 милиона лева повече. Има увеличение по параметрите за извънболничната, за болничната помощ, както и допълнително пари за лекарства. Резервът на НЗОК през следващата година ще е с 24 млн. лева повече и сме приели, че може да бъде отблокиран еднократно и не по-рано от края на март 2017 г., допълни той.

Разходна част (милиарда лева), проект

 

2016

2017

% изменение

Общо 34.82 36.77 5.60
Текущи разходи 27.30 29.11 6.64
Издръжка 4.77 5.13 7.59
Заплати 4.79 5.04 5.28
Капиталови 6.09 6.22 2.12
Пенсии 8.73 8.97 2.73
Резерв за непредвидени разходи 0.39 0.41 6.40
Лихви 0.80 0.83 3.05
Вноска в ЕС 1.01 0.99 -1.69

Приходна част (милиарда лева), проект

 20162017% изменение
Общо 33.00 35.44 7.41
Данъчно-осигурителни 25.99 28.04 7.87
Корпоративен данък 1.73 2.17 25.14
ДДФЛ 2.83 3.06 7.99

ДДС

8.41 8.78 4.45
Акцизи 4.67 5.04 7.88
Осигуровки 7.10 7.94 11.76
Други данъци 1.10 1.28 16.64
Неданъчни 4.40 4.76 8.14
Помощи 2.50 2.64 5.76

 

www.infoz.bg