Как се гласува машинно

На изборите за президент и вицепрезидент на България на 6 ноември в 500 секционни избирателни комисии в цялата страна ще бъдат разположени устройства за машинно гласуване. От тях 20 ще бъдат в Стара Загора, Казанлък и Чирпан.

От Централната избирателна комисия публикуваха правилата за произвеждането и начина за машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент.

Когато избирателят е заявил желание да гласува чрез специализираното машинно устройство за президент и вицепрезидент на републиката, председателят на комисията, след като избирателят вече е зад паравана, където е разположено специализираното машинно устройство за гласуване, натиска дистанционния бутон за активиране, след което се чува звук за потвърждаване на активацията.

Машинно гласуванеНа екрана на специализираното машинно устройство съобразно отбелязаните инструкции избирателят:

  • разглежда електронната бюлетина;
  • прави своя избор чрез натискане върху квадратче с номера на съответната партия, коалиция, независим кандидат или върху празното квадратче „НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО“, включително и чрез това да не докосне нито едно квадратче (празен вот);
  • проверява своя избор на екрана. Изборът се отразява със знака „Х“ в съответното квадратче. Ако няма докосване върху квадратче на електронната бюлетина, тя остава празна (празна бюлетина).

Избирателят може да променя избора си чрез докосване на различни от първоначално докоснатите квадратчета. В този случай на екрана остава само изборът съгласно последно докоснатото квадратче, съответно празна електронна бюлетина:

  • след като се увери, че изборът му на екрана е отразен вярно върху окончателно избраното квадратче или пък изборът му е бил да не отбелязва нито едно квадратче (празен вот), тогава докосва полето „ГЛАСУВАНЕ“ в долната част на екрана;
  • след докосване на „ГЛАСУВАНЕ“ на екрана се появява прозорец с надписи за потвърждаване на направения избор.

Ако избирателят докосне „ОТМЕНИ“ в долната част на този прозорец може да се повтори процедурата - да разгледа електронната бюлетина и след това да докосне "ГЛАСУВАНЕ".

Ако избирателят докосне „ПОТВЪРДИ“ в долната част на прозореца, който се е появил, се изчаква получаване на машинната разписка за направения избор.
Избирателят взема машинната разписка, проверява данните за своя избор, сгъва я с текста навътре. След това напуска кабината за машинно гласуване и пуска сгънатата разписка в бялата, непрозрачна кутия, поставена на масата пред комисията.

След изтичане на 3 минути, ако избирателят не е гласувал, машината издава предупредителен сигнал.

До 6-ата минута, ако избирателят все още не е гласувал, режимът за гласуване на машината се преустановява и се издава машинна разписка, че избирателят не е гласувал машинно.

В този случай, ако избирателят иска да гласува за президент и вицепрезидент на републиката, предава разписката на председателя на СИК и се допуска да гласува само с хартиена бюлетина за президент и вицепрезидент на републиката по общия ред. Разписката се пуска от председателя на СИК с бялата непрозрачна кутия.

Гласовете, които са дадени чрез отбелязване на "Не подкрепям никого" влизат в общия брой на действителните гласове спрямо които се изчислява процентът на подкрепа на всеки от кандидатите. По тази причина, колкото повече расте броят им, толкова повече намалява процентът на подкрепа на всеки кандидат, но се увеличава и разликата между тях. Процентът на гласувалите "Не подкрепям никого" не се конкурира с кандидатите, т.е. не влиза в крайната класация. Процедурата не позволява протестният вот официално да бъде класиран на първо или второ място, каквито очаквания изразиха някои, дори и броят на гласувалите по този начин да превишава гласовете за всеки един кандидат поотделно. Тези гласове са ориентир за нагласите в обществото.

www.infoz.bg